Informační technológie, studium informatiky. Vyberte si vyšší odborné, bakalářské, magisterské, doktorandské, postgraduální studium informatiky.

informačním technologiím patří:

  • systémy, zařízení, komponenty a software potřebný pro zabezpečení vyhledávání, zpracování a ukládání informací
  • metody sloužící k práci s daty a informacemi
  • metody, postupy, způsob sběru, uchovávání, zpracování, vyhodnocování, distribuce a včasného doručení potřebných informací ve vyžadované formě a kvalitě apod.

Absolventi studia IT získají poznatky o informačních a komunikačních technologiích (ICT), o zpracování informací, systémové analýze a informačním managementu.

Více...

1. Aplikovaná informatika

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denní, magisterské

denní, magisterské