Informační systémy, studium informačních systémů. Denní, dálkové, externí studium informačních systémů. Vyberte si bakalářské, magisterské, postgraduální nebo MBA vysokoškolské vzdělání.

Informační systém slouží pro zpracování dat, která se využívají pro:

  • plánování investic
  • vedení a kontrolu rozpočtu
  • operativu pro každodenní chod společnosti.

Absolventi studia informačních systémů jsou připraveni zabývat se analýzou, projektováním, konstruováním i údržbou informačních systémů.

Více...

1. Aplikovaná informatika

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denní, bakalářské

denní, bakalářské