Sociální práce, sociální služby. Vyberte si bakalářské, magisterské, postgraduální nebo MBA vysokoškolské vzdělání. Denní, dálkové, večerní studium sociální práce a sociálních služeb.

Studium sociálních služeb předává studentům poznatky z oblasti sociální práce, sociální politiky, sociologie, filozofie a dalších sociálních a humanitních věd, vč. kvalitní jazykové přípravy pro efektivní využití získaných poznatků a zkušeností.

Ve studijním oboru sociální práce získají absolventi znalosti a dovednosti z oboru sociologie, demografie, statistiky, psychologie a teorie a praxe sociální práce, které potřebují pro výkon sociální práce v terénu či jako pracovníci v oblasti metodiky a řízení sociální práce.

Více...

1. Dvouletý obor s maturitou - obor Sociální činnost, nástavbové studium

Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá Boleslav
Mladá Boleslav

kombinované, nadstavbové

kombinované, nadstavbové

topVideo

2. MBA Management ve zdravotnictví

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

dálkové, MBA

dálkové, MBA