Chemická škola, chemická fakulta. Vyberte si bakalářské, magisterské, postgraduální nebo MBA vysokoškolské vzdělání. Denní, dálkové, večerní studium chemie.

Pod chemické technologie patří konstrukční inženýrství, technologie, výroba a komunikace.

Absolventi studia na chemickotechno­logické fakultě získají vědomosti o zákonitostech chemických reakcí a struktuře chemických materiálů, které mohou využít při optimalizaci a modelování procesů s využitím výpočetní techniky. Aplikují nové poznatky výzkumu v praxi, analyzují technologické problémy a předkládají jejich řešení.

Absolventi studijního programu medicínská chemie získají základní přehled o vývoji a účinku léčiv, různé metody analytické kontroly procesů, kvality materiálů a výrobků, ale také bezpečnostní a zdravotní rizika chemických látek.

Více...
Vyberte si podkategorii:
Zadaným kritériím neodpovídá žádné studium.