Studium biologie, studium genetiky, genetika, biologie. Denní, dálkové, večerní studium biologie a genetiky. Vyberte si bakalářské, magisterské, postgraduální nebo MBA vysokoškolské vzdělání.

Studenti oboru biologie a genetiky na přírodovědeckých fakultách získají poznatky z biologických vědních oborů jako jsou genetika, molekulární biologie, fyziologie rostlin a živočichů, imunologie, cytologie, mikrobiologie, biotechnologie, botanika, zoologie, biologie člověka, ekologie a poznatky z dalších chemických oborů a vědních disciplin.

Studium biologie a genetiky připravuje absolventy na uplatnění ve výzkumných týmech s biologickým a chemickým zaměřením, individuálně např. v rezortu zdravotnictví, Akademie věd ČR, na vysokých školách, v zemědělství, potravinářství a­pod.

Více...

1. Biotechnológie

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denní, bakalářské

denní, bakalářské

2. Aplikovaná biológia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denní, bakalářské

denní, bakalářské

3. Aplikovaná chémia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denní, magisterské

denní, magisterské

4. Aplikovaná biológia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denní, magisterské

denní, magisterské