Studium chemie. Denní, dálkové, večerní studium chemie. Vyberte si bakalářské, magisterské, postgraduální nebo MBA vysokoškolské vzdělání.

Chemie patří k přírodním vědám, občas je nazývána i jako „centrální věda“, protože spojuje a zkoumá spojení s ostatními přírodními vědami, jako je fyzika, matematika, nanotechnologie, biologie, farmacie, bioinformatika či geologie.

Studium chemie je možné absolvovat na středních odborných školách chemických, dále na vysokých školách, fakultách přírodních věd.

Více...

1. Biotechnológie

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denní, bakalářské

denní, bakalářské

2. Aplikovaná chémia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denní, magisterské

denní, magisterské

3. Chémia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denní, bakalářské

denní, bakalářské