Fakulta managementu, vysoká škola managementu. Vyberte si bakalářské, magisterské, postgraduální nebo MBA vysokoškolské vzdělání. Denní, dálkové, večerní studium managementu.

Fakulta managementu, škola managementu, studium oboru management zahrnuje předměty s obsahem plánování a organizování, řízení lidských zdrojů, vedení a kontroly, leadershipu, tvorbou a zvyšováním efektivity týmů, tvorbou organizační struktury a dalšími aspekty managementu. Některé obory se mohou dále specializovat (management lidských zdrojů, environmentální management, management cestovního ruchu apod.).

Formy studia:

  • denní
  • kombinovaná.

Stupeň studia:

  • bakalářský (Bc.)
  • magisterský (Mgr., Ing.)
  • doktorský (Ph.D.).
Více...

1. MBA Management a leadership

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

dálkové, MBA

dálkové, MBA

top

2. MBA Executive Management

European School of Business & Management SE
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

3. MBA Corporate Management

European School of Business & Management SE
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

4. Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR

Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze
Praha

externí, kvalifikační

externí, kvalifikační

top

5. PODNIKATEĽSKÁ UNIVERZITA

IPA Slovakia, s.r.o.
Žilina

externí, kvalifikační

externí, kvalifikační

6. Master štúdium priemyselného inžinierstva

IPA Slovakia, s.r.o.
Žilina

externí, kvalifikační

externí, kvalifikační

7. Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle - Podnikový a znalostný…

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne/City University of Seattle
Bratislava, Trenčín

denní, bakalářské, magisterské, MBA

denní, bakalářské, magisterské, MBA

8. MBA Executive management – Online program

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

dálkové, MBA

dálkové, MBA

9. EKONÓMIA, MANAŽMENT A OHODNOCOVANIE MAJETKU

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
Bratislava

externí, kvalifikační

externí, kvalifikační

10. Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle - Podnikový a znalostný…

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne/City University of Seattle
Bratislava, Trenčín

denní, bakalářské, magisterské, MBA, doktorandské

denní, bakalářské, magisterské, MBA, doktorandské

11. MBA Management ve zdravotnictví

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

dálkové, MBA

dálkové, MBA

12. MBA štúdium - v anglickom jazyku

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
Bratislava

dálkové, MBA

dálkové, MBA