Fakulta managementu, vysoká škola managementu. Vyberte si bakalářské, magisterské, postgraduální nebo MBA vysokoškolské vzdělání. Denní, dálkové, večerní studium managementu.

Fakulta managementu, škola managementu, studium oboru management zahrnuje předměty s obsahem plánování a organizování, řízení lidských zdrojů, vedení a kontroly, leadershipu, tvorbou a zvyšováním efektivity týmů, tvorbou organizační struktury a dalšími aspekty managementu. Některé obory se mohou dále specializovat (management lidských zdrojů, environmentální management, management cestovního ruchu apod.).

Formy studia:

  • denní
  • kombinovaná.

Stupeň studia:

  • bakalářský (Bc.)
  • magisterský (Mgr., Ing.)
  • doktorský (Ph.D.).
Více...

1. MBA Executive Management

European School of Business & Management SE
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

2. CŽV - Andragogika a personální řízení

Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze
Praha

dálkové, kvalifikační

dálkové, kvalifikační

top

3. Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR

Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze
Praha

externí, kvalifikační

externí, kvalifikační

top

4. MBA Management a leadership

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

dálkové, MBA

dálkové, MBA

top

5. MBA Corporate Management

European School of Business & Management SE
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

6. Master štúdium priemyselného inžinierstva

IPA Slovakia, s.r.o.
Žilina

externí, kvalifikační

externí, kvalifikační

7. MBA Management ve zdravotnictví

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

dálkové, MBA

dálkové, MBA

8. MBA Executive management – Online program

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

dálkové, MBA

dálkové, MBA

9. EKONÓMIA, MANAŽMENT A OHODNOCOVANIE MAJETKU

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
Bratislava

externí, kvalifikační

externí, kvalifikační

10. PODNIKATEĽSKÁ UNIVERZITA

IPA Slovakia, s.r.o.
Žilina

externí, kvalifikační

externí, kvalifikační

11. MBA štúdium - v anglickom jazyku

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
Bratislava

dálkové, MBA

dálkové, MBA