Kvalifikační studium je typ nástavbového vzdělávání, doplňuje a rozšiřuje vědomosti v konkrétním oboru.

Kvalifikační studium je vzdělávací program ukončený závěrečnou zkouškou a certifikátem.

Kvalifikačním studiem se zvyšuje kredit absolventa, zlepšují se jeho poznatky v konkrétním oboru.

Více...

1. LL.M. - Master of Laws

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Brno

dálkové, kvalifikační

dálkové, kvalifikační

top

2. MPA - Master of Public Administration

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Brno

dálkové, kvalifikační

dálkové, kvalifikační

top

3. Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR

Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze
Praha

externí, kvalifikační

externí, kvalifikační

top

4. PODNIKATEĽSKÁ UNIVERZITA

IPA Slovakia, s.r.o.
Žilina

externí, kvalifikační

externí, kvalifikační

5. Master štúdium priemyselného inžinierstva

IPA Slovakia, s.r.o.
Žilina

externí, kvalifikační

externí, kvalifikační

6. EKONÓMIA, MANAŽMENT A OHODNOCOVANIE MAJETKU

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
Bratislava

externí, kvalifikační

externí, kvalifikační