Kvalifikační studium je typ nástavbového vzdělávání, doplňuje a rozšiřuje vědomosti v konkrétním oboru.

Kvalifikační studium je vzdělávací program ukončený závěrečnou zkouškou a certifikátem.

Kvalifikačním studiem se zvyšuje kredit absolventa, zlepšují se jeho poznatky v konkrétním oboru.

Více...

1. Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR

Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze
Praha

externí, kvalifikační

externí, kvalifikační

top

2. LL.M. - Master of Laws

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Brno

dálkové, kvalifikační

dálkové, kvalifikační

top

3. MPA - Master of Public Administration

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Brno

dálkové, kvalifikační

dálkové, kvalifikační

top

4. PODNIKATEĽSKÁ UNIVERZITA

IPA Slovakia, s.r.o.
Žilina

externí, kvalifikační

externí, kvalifikační

5. EKONÓMIA, MANAŽMENT A OHODNOCOVANIE MAJETKU

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
Bratislava

externí, kvalifikační

externí, kvalifikační

6. Master štúdium priemyselného inžinierstva

IPA Slovakia, s.r.o.
Žilina

externí, kvalifikační

externí, kvalifikační