Pomaturitní studium po střední škole je určeno pro absolventy studijních oborů s maturitou s ukončeným úplným středním odborným vzděláním.

Pomaturitní studium dělíme na:

  • zdokonalovací studium, žáci si zdokonalují dříve získané vědomosti,
  • kvalifikační studium, kvalifikace v jiném oboru,
  • specializační studium, získávání speciálních vědomostí ve vlastním oboru,
  • vyšší odborné studium.

Studium zpravidla končí závěrečnou pomaturitní zkouškou, tzv. druhou maturitou, nebo absolutoriem.

Délka studia závisí na typu studia, obvykle trvá 6 měsíců až 3 roky.

Forma pomaturitního studia:

  • denní studium,
  • studium při zaměstnání,
  • kombinované studium.
Více...
Zadaným kritériím neodpovídá žádné studium.