Nástavbové studium je určeno pro absolventy tříletých učebních odborů středních odborných škol, kteří si chtějí doplnit odborné vzdělání.

Nástavbové studium navazuje na absolvovaný učební obor.

Délka studia závisí na typu nástavbového studia.

Forma nástavbového studia:

  • denní studium,
  • studium při zaměstnání,
  • kombinované studium.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části. Po úspěšném absolvování student získá maturitní vysvědčení.

Více...

1. Dvouletý obor s maturitou - obor Podnikání

Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá Boleslav
Mladá Boleslav, studium probíhá po internetu, do školy se jezdí jen na přezkoušení

kombinované, nadstavbové

kombinované, nadstavbové

topVideo

2. Dvouletý obor s maturitou - obor Sociální činnost, nástavbové studium

Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá Boleslav
Mladá Boleslav

kombinované, nadstavbové

kombinované, nadstavbové

topVideo