Nástavbové studium je určeno pro absolventy tříletých učebních odborů středních odborných škol, kteří si chtějí doplnit odborné vzdělání.

Nástavbové studium navazuje na absolvovaný učební obor.

Délka studia závisí na typu nástavbového studia.

Forma nástavbového studia:

  • denní studium,
  • studium při zaměstnání,
  • kombinované studium.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části. Po úspěšném absolvování student získá maturitní vysvědčení.

Více...
Zadaným kritériím neodpovídá žádné studium.