Čtyřleté studium na střední škole navazuje na vzdělání, které student získal na základní škole, a připraví ho na výkon povolání s adekvátním uplatněním se na trhu práce nebo připraví na studium na vysoké škole.

Čtyřleté studium na střední škole poskytují:

  • gymnázia,
  • střední odborné školy,
  • konzervatoře.

Čtyřleté studium je možné absolvovat na státních, soukromých a církevních školách.

Čtyřleté studium je obvykle zakončeno maturitní zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části. Po úspěšném absolvování student získá maturitní vysvědčení.

Více...
Zadaným kritériím neodpovídá žádné studium.