Tříleté studium na střední škole navazuje na vzdělání, které student získal na základní škole, případně může být dalším studiem navazujícím na předcházející odborné vzdělání.

Tříleté studium na střední škole poskytují střední odborné školy, a to:

  • střední odborné vzdělání ‒ studium končí závěrečnou zkouškou a dokladem o ukončení je výuční list.

Specifickým typem studia je v ČR vyšší odborné vzdělání, kdy dokladem o ukončení je vysvědčení o absolventské zkoušce a absolventský diplom, s právem používat titul diplomovaný specialista (DiS.).

Více...
Zadaným kritériím neodpovídá žádné studium.