MBA studium je profesním vzděláváním, které nevede k získání stupně vzdělání a ani akademického titulu. Zaměřuje se na další rozšíření a prohloubení už osvojených znalostí nad rámec vysokoškolského studia, soustředí se hlavně na jejich praktické uplatnění. Absolventi tohoto typu studia získají titul Master of Business Administration (MBA).

Forma MBA studia může být denní, externí a distanční. Studium MBA zpravidla končí obhajobou závěrečné práce a ústní zkouškou.

Studium MBA trvá obvykle 2 až 3 roky. Je zaměřené na praxi, která tvoří přidanou hodnotu studia MBA a zvyšuje kvalifikaci uchazečů a jejich hodnotu na trhu práce. Výuku vykonávají odborníci z praxe a odevzdávají studentům vlastní know-how získané dlouholetými zkušenostmi v oboru.

Více...

1. MBA Corporate Management

European School of Business & Management SE
Praha 2 - Vinohrady

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

2. MBA Personální management

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

dálkové, MBA

dálkové, MBA

top

3. MBA Strategický management

Business Institut EDU a.s.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

4. MBA Management a leadership

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

dálkové, MBA

dálkové, MBA

top

5. MBA Executive Management

European School of Business & Management SE
Praha 2 - Vinohrady

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

6. MBA Management, organizace a řízení

Business Institut EDU a.s.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

7. MBA Management ve zdravotnictví

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

dálkové, MBA

dálkové, MBA

8. MBA Executive management – Online program

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

dálkové, MBA

dálkové, MBA

9. MBA Strategický management (online)

Business Institut EDU a.s.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

10. MBA Management, organizácia a riadenie

Business Institut EDU a.s.
Bratislava

e-learning, MBA

e-learning, MBA