MBA studium je profesním vzděláváním, které nevede k získání stupně vzdělání a ani akademického titulu. Zaměřuje se na další rozšíření a prohloubení už osvojených znalostí nad rámec vysokoškolského studia, soustředí se hlavně na jejich praktické uplatnění. Absolventi tohoto typu studia získají titul Master of Business Administration (MBA).

Forma MBA studia může být denní, externí a distanční. Studium MBA zpravidla končí obhajobou závěrečné práce a ústní zkouškou.

Studium MBA trvá obvykle 2 až 3 roky. Je zaměřené na praxi, která tvoří přidanou hodnotu studia MBA a zvyšuje kvalifikaci uchazečů a jejich hodnotu na trhu práce. Výuku vykonávají odborníci z praxe a odevzdávají studentům vlastní know-how získané dlouholetými zkušenostmi v oboru.

Více...

1. MBA - Ekonomika a finanční management

CEMI MBA Studies s.r.o.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

topVideo

2. MBA Financial Management

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Prague

externí, MBA

externí, MBA

top

3. MBA Management a leadership

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

dálkové, MBA

dálkové, MBA

top

4. MBA Řízení lidských zdrojů

Business Institut EDU a.s.
Praha

dálkové, MBA

dálkové, MBA

top

5. MBA - Global Business Leadership

CEMI MBA Studies s.r.o.
Prague

e-learning, MBA

e-learning, MBA

topVideo

6. MBA - Executive MBA

CEMI MBA Studies s.r.o.
Prague

e-learning, MBA

e-learning, MBA

topVideo

7. LLM - Korporátní právo

CEMI MBA Studies s.r.o.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

topVideo

8. MBA - Bezpečnostní a krizový management

CEMI MBA Studies s.r.o.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

topVideo

9. MBA - Management zdravotnictví

CEMI MBA Studies s.r.o.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

topVideo

10. Economics and Management

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Praha

denní, bakalářské, inženýrské, magisterské, MBA

denní, bakalářské, inženýrské, magisterské, MBA

top

11. MBA Corporate Management

European School of Business & Management SE
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

12. MBA - Veřejná správa

CEMI MBA Studies s.r.o.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

topVideo

13. MBA Marketing Management

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Praha

externí, MBA

externí, MBA

top

14. Ekonomika a management

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Praha

denní, bakalářské, inženýrské, magisterské, MBA

denní, bakalářské, inženýrské, magisterské, MBA

top

15. MBA - Management obchodu

CEMI MBA Studies s.r.o.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

topVideo

16. MBA Executive Management

European School of Business & Management SE
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

17. MBA Global Management

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Prague

externí, MBA

externí, MBA

top

18. MBA - Marketing Management and International Business

CEMI MBA Studies s.r.o.
Prague

e-learning, MBA

e-learning, MBA

topVideo

19. MBA Executive management – Online program

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

dálkové, MBA

dálkové, MBA

20. Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle - Podnikový a znalostný…

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne/City University of Seattle
Bratislava, Trenčín

denní, bakalářské, magisterské, MBA

denní, bakalářské, magisterské, MBA

21. Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle - Podnikový a znalostný…

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne/City University of Seattle
Bratislava, Trenčín

denní, bakalářské, magisterské, MBA, doktorandské

denní, bakalářské, magisterské, MBA, doktorandské

22. MBA Management ve zdravotnictví

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

dálkové, MBA

dálkové, MBA

23. MBA štúdium - v anglickom jazyku

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
Bratislava

dálkové, MBA

dálkové, MBA