MBA studium je profesním vzděláváním, které nevede k získání stupně vzdělání a ani akademického titulu. Zaměřuje se na další rozšíření a prohloubení už osvojených znalostí nad rámec vysokoškolského studia, soustředí se hlavně na jejich praktické uplatnění. Absolventi tohoto typu studia získají titul Master of Business Administration (MBA).

Forma MBA studia může být denní, externí a distanční. Studium MBA zpravidla končí obhajobou závěrečné práce a ústní zkouškou.

Studium MBA trvá obvykle 2 až 3 roky. Je zaměřené na praxi, která tvoří přidanou hodnotu studia MBA a zvyšuje kvalifikaci uchazečů a jejich hodnotu na trhu práce. Výuku vykonávají odborníci z praxe a odevzdávají studentům vlastní know-how získané dlouholetými zkušenostmi v oboru.

Více...

1. MBA Řízení lidských zdrojů

Business Institut EDU a.s.
Praha

dálkové, MBA

dálkové, MBA

top

2. MBA Management a leadership

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

dálkové, MBA

dálkové, MBA

top

3. Ekonomika a management

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Praha

denní, bakalářské, inženýrské, magisterské, MBA

denní, bakalářské, inženýrské, magisterské, MBA

top

4. MBA Financial Management

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Prague

externí, MBA

externí, MBA

top

5. MBA Global Management

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Prague

externí, MBA

externí, MBA

top

6. Economics and Management

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Praha

denní, bakalářské, inženýrské, magisterské, MBA

denní, bakalářské, inženýrské, magisterské, MBA

top

7. MBA Executive Management

European School of Business & Management SE
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

8. MBA Corporate Management

European School of Business & Management SE
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

9. MBA Marketing Management

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Praha

externí, MBA

externí, MBA

top

10. MBA Executive management – Online program

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

dálkové, MBA

dálkové, MBA

11. Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle - Podnikový a znalostný…

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne/City University of Seattle
Bratislava, Trenčín

denní, bakalářské, magisterské, MBA, doktorandské

denní, bakalářské, magisterské, MBA, doktorandské

12. Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle - Podnikový a znalostný…

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne/City University of Seattle
Bratislava, Trenčín

denní, bakalářské, magisterské, MBA

denní, bakalářské, magisterské, MBA

13. MBA štúdium - v anglickom jazyku

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
Bratislava

dálkové, MBA

dálkové, MBA

14. MBA Management ve zdravotnictví

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

dálkové, MBA

dálkové, MBA