MBA studium je profesním vzděláváním, které nevede k získání stupně vzdělání a ani akademického titulu. Zaměřuje se na další rozšíření a prohloubení už osvojených znalostí nad rámec vysokoškolského studia, soustředí se hlavně na jejich praktické uplatnění. Absolventi tohoto typu studia získají titul Master of Business Administration (MBA).

Forma MBA studia může být denní, externí a distanční. Studium MBA zpravidla končí obhajobou závěrečné práce a ústní zkouškou.

Studium MBA trvá obvykle 2 až 3 roky. Je zaměřené na praxi, která tvoří přidanou hodnotu studia MBA a zvyšuje kvalifikaci uchazečů a jejich hodnotu na trhu práce. Výuku vykonávají odborníci z praxe a odevzdávají studentům vlastní know-how získané dlouholetými zkušenostmi v oboru.

Více...

1. MBA - Executive MBA

CEMI MBA Studies s.r.o.
Prague

e-learning, MBA

e-learning, MBA

topVideo

2. MBA - Veřejná správa

CEMI MBA Studies s.r.o.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

topVideo

3. MBA - Ekonomika a finanční management

CEMI MBA Studies s.r.o.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

topVideo

4. MBA Personální management

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

dálkové, MBA

dálkové, MBA

top

5. MBA - Management obchodu

CEMI MBA Studies s.r.o.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

topVideo

6. MBA - Global Business Leadership

CEMI MBA Studies s.r.o.
Prague

e-learning, MBA

e-learning, MBA

topVideo

7. MBA Executive Management

European School of Business & Management SE
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

8. MBA Corporate Management

European School of Business & Management SE
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

9. MBA - Management zdravotnictví

CEMI MBA Studies s.r.o.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

topVideo

10. MBA - Bezpečnostní a krizový management

CEMI MBA Studies s.r.o.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

topVideo

11. MBA Management a leadership

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

dálkové, MBA

dálkové, MBA

top

12. MBA - Marketing Management and International Business

CEMI MBA Studies s.r.o.
Prague

e-learning, MBA

e-learning, MBA

topVideo

13. MBA Řízení lidských zdrojů

Business Institut EDU a.s.
Praha

dálkové, MBA

dálkové, MBA

top

14. LLM - Korporátní právo

CEMI MBA Studies s.r.o.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

topVideo

15. MBA Executive management – Online program

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

dálkové, MBA

dálkové, MBA

16. Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle - Podnikový a znalostný…

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne/City University of Seattle
Bratislava, Trenčín

denní, bakalářské, magisterské, MBA, doktorandské

denní, bakalářské, magisterské, MBA, doktorandské

17. MBA štúdium - v anglickom jazyku

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
Bratislava

dálkové, MBA

dálkové, MBA

18. Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle - Podnikový a znalostný…

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne/City University of Seattle
Bratislava, Trenčín

denní, bakalářské, magisterské, MBA

denní, bakalářské, magisterské, MBA

19. MBA Management ve zdravotnictví

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

dálkové, MBA

dálkové, MBA