Doktorandské studium je nejvyšším stupněm vysokoškolského vzdělání. Absolventi získávají akademický titul doktor Ph.D. nebo doktor teologie Th.D.

Forma doktorandského studia může být denní i externí. Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba disertační práce.

Délka doktorandského studia je od 3 do 6 let v závislosti na formě studia.

Doktorandské studium sestává ze studijní a vědecké části, jež vedou k prohloubení nejnovějších vědomostí o vybrané problematice, sledování nejnovějších trendů ve vlastním oboru, ovládání nejnovějších metod vědecké práce.

Více...
Zadaným kritériím neodpovídá žádné studium.