Magisterské studium je zaměřeno na získání teoretických poznatků založených na současném stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje. Absolventi magisterského studia získávají akademický titul magistr (Mgr.).

Magisterské studium navazuje přímo na středoškolské, resp. bakalářské studium a trvá 5 až 6 let.

Forma magisterského studia může být prezenční, distanční i kombinovaná. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce.

Více...

1. Aplikovaná chémia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denní, magisterské

denní, magisterské

2. Biotechnológie

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denní, magisterské

denní, magisterské

3. Aplikovaná informatika

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denní, magisterské

denní, magisterské

4. Aplikovaná biológia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denní, magisterské

denní, magisterské