Název organizace Město Země Středoškolské studium Vysokoškolské studium
1. Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity Bratislava Slovensko 3
2. Business Institut EDU a.s. Praha 10 Česko 1
3. Cambridge Business School s.r.o. Praha 1 - Nové Město Česko 4
4. CEMI MBA Studies s.r.o. Praha - Modřany Česko 9
5. European School of Business & Management SE Praha Česko 2
6. Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava Slovensko 9
7. Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně Brno Česko 4
8. IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Slovensko 1
9. Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze Praha 1 Česko 1
10. Lingua, spol. s r.o. Zlín Česko 2
11. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno Česko 5
12. Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá Boleslav Mladá Boleslav Česko 3
13. Vysoká škola manažmentu v Trenčíne/City University of Seattle Bratislava Slovensko 2
Celkem 5 41