Škola služeb, studium služeb. Vyberte si vyšší odborné, bakalářské, magisterské, doktorandské, postgraduální nebo MBA vysokoškolské vzdělání. Denní, dálkové, večerní nebo korespondenční studium v oboru služeb.

Studium služeb poskytují v ČR střední i vysoké školy s různým zaměřením, střední odborné vzdělávání se zaměřením na služby lze studovat téměř v každém okresním městě v ČR.

Služby jsou důležitou ekonomickou činností – zabezpečují denní potřeby obyvatelstva a podílejí se na rozvoji měst a obcí. Nabídku služeb určuje vyspělost ekonomiky, rozmístění výroby, rozsah a vybavenost dopravní infrastruktury, kvalita pracovních sil a objem investic. Studium služeb tak přispívá k jejich rozvoji.

Studium služeb může být zaměřeno na:

 • hotelnictví, ubytování a stravování
 • turismus a cestovní ruch
 • sociální péči
 • zdravotní péči
 • školství
 • finance
 • administrativu
 • maloobchod
 • zahraniční obchod
 • dopravu
 • tělovýchovu, sport apod.
Více...
Vyberte si podkategorii:
Zadaným kritériím neodpovídá žádné studium.