super

Bezpečnost společnosti, studijní obor Řízení environmentálních rizik

denní studium

bakalářské studium

Uherské Hradiště

Profil absolventa

Bakalářský studijní obor Řízení environmentálních rizik je zaměřen na přípravu odborníků, kteří budou mít potřebné znalosti pro výkon funkcí souvisejících s řízením rizik v životním prostředí na různých úrovních soukromých i veřejně-správních institucích a organizacích. Znalosti získané studiem inter-disciplinárních environmentálních, technických, sociálních a ekonomických disciplín integrovaných do konceptu ochrany společnosti, jsou zárukou výchovy profesně odborných pracovníků schopných po ukončení studia zastávat různé funkce, které svou náplní práce mají bezprostřední vztah k prevenci a řízení ekologických hazardů při mimořádných událostech. Při studiu si studenti osvojí praktické dovednosti a kompetence z oblasti managementu environmentálních rizik, jejich predikce a modelování, analýzy a vyhodnocování, strategií zvládání a socio-ekonomické adaptace.

další informace

Standardní délka studia
3
Interval studia
otevírá se jednou ročně

Studijní obor

Kontaktní údaje

Www stránka aktivity
www.flkr.utb.cz

(Tady najdete více informací o této aktivitě)

Kontakt
Alena Procházková, Ing.
tel: +420 576032087
e-mail: studium@flkr.utb.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo studia

Studentské náměstí 1532, 686 01, Uherské Hradiště, Česko Uherské Hradiště

Zobrazit další studia

Detail organizátora

Organizátor

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Sídlo Studentské náměstí 1532, 686 01, Uherské Hradiště, Česko
Kontakt na společnost Telefon: +420 576 03 2087
E-mail: studium@flkr.utb.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vznikla k 1. 9. 2009 a je její nejmladší fakultou. Navazuje na vzdělávací a výzkumné aktivity Institutu bezpečnostních technologií v Uherském Hradišti, jež náležel pod Fakultu technologickou. V současné době nabízí FLKŘ studium v těchto akreditovaných bakalářských studijních programech a oborech: Studijní program Procesní inženýrství, studijní obor Ovládání rizik (i kombinovaná forma studia), studijní program Ochrana obyvatelstva, studijní obor Ochrana obyvatelstva a studijní program Bezpečnost společnosti, studijní obor Řízení environmentálních rizik. Ve své vědecko výzkumné činnosti se FLKŘ zaměřuje na oblasti logistiky, logistického zabezpečování mimořádných a krizových situací a krizovým řízením. Snahou fakulty je neustále zkvalitňovat výuku studijních programů a oborů tak, aby její absolventi byli co nejvíce konkurenceschopní na trhu práce.

Vysokoškolské studium

 • bakalářské
  • Ekonomické vědy
   • Procesní inženýrství
   • Ochrana obyvatelstva
   • Bezpečnost společnosti

Seznam poboček

Název město Tel E-mail
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB Zlín
Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Zlín 420576035051 sklenarova@fai.utb.cz
Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Zlín +420 57 603 1111
Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Uherské Hradiště +420 576 03 2087 studium@flkr.utb.cz
Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Zlín 576032312 michlova@fame.utb.cz
Fakulta multimediálních komunikacií Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Zlín
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Zlín +420 57 603 1312 studium@ft.utb.cz

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "studia.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Bezpečnost společnosti, studijní obor Řízení environmentálních rizik", která se zobrazí na linku:
https://studia.edumenu.cz/d-79792/bezpecnost-spolecnosti-studijni-obor-rizeni-environmentalnich-rizik-studium-uherske-hradiste

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce studia.edumenu.cz jsem našel Bezpečnost společnosti, studijní obor Řízení environmentálních rizik "https://studia.edumenu.cz/d-79792/bezpecnost-spolecnosti-studijni-obor-rizeni-environmentalnich-rizik-studium-uherske-hradiste". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na studium Kontaktovat organizátora