Európska škola TUINY

Tento kurz již není aktuální.

Podívejte se na další studia v kategoriích

Profil absolventa

Dvojročné diaľkové štúdium v Prahe. I. ročník sa študuje na I. škole TČM v roku 2016/17, prvým seminárom 23. – 27. novembra 2016 a druhý ročník prostredníctvom Európskej školy TUINY pod gestorstvom čínskych profesorov, ktorá po ukončení štúdia a obdržania Diplomu z Číny Vám ponúkne ďalšiu formu vzdelávania – Nadstavbové štúdium TUINY:

  1. Detské masáže TUINA – Li Dongmei
  2. Dynamické napravovanie – Wang Fuyin
  3. Reflexné masáže pre pokročilých – Wang Fuyin
  4. Napravovanie chrbtice – Liu Yangang
  5. Napravovanie kĺbov ruky – Liu Yangang
  6. Napravovanie kĺbov nohy – Liu Yangang
  7. Vnútorné lekárstvo a gynekológia – Liu Yangang
  8. Klinická prax – Wang Fuyin/Liu Yangang

Uplatnění absolventů

Naši absolventi sa uplatnia v oblasti KÚPEĽNÍCTVA, BALNEOLÓGIE, REHABILITÁCIE, v MASÉRSKYCH odboroch…

Prostredníctvom Sinobiologickej spoločnosti už máme stovky ukončených študentov Akupunktúry a Fytoteapie zo Slovenska, čo nás ako zabezpečovateľov a propagátorov prírodnej medicíny skutočne hreje pri srdci, že rastie nielen vedomostný a inteligenčný potenciál odborne vzdelaných ľudí zo Slovenska, ktorí dokážu pomôcť aj v prípadoch, kde sú iné možnosti liečby v limitoch, ale ukončením týchto smerov štúdia narastá aj osobnostná kvalita ľudí, ktorí pomáhajú ostatným.

Taktiež z prestížneho hľadiska je múdre umožniť záujemcom študovať tento smer, nakoľko je to odbor, ktorý môže ponúknuť na Slovensku zatiaľ len pár jednotlivcov, čím sa zaradíte po odbornej stránke taktiež medzi špičkové pracoviská.

V prípade, že máte záujem absolvovať naším prostredníctvom toto štúdium, s dôverou sa obracajte na nás.

Organizace studia

Diaľkové štúdium TUINY otvárame na Európskej škole TUINY v Prahe každoročne. I. ročník Teoretických základov Tradičnej čínskej medicíny sa študuje na I. Škole TČM a druhý ročník na EŠT. Po ukončení základného 2. ročného štúdia , je možnosť navštevovať už spomínané Nadstavbové štúdium ktoré je naplnené ponukou 8. odborných seminárov, odprednášaných čínskymi odborníkmi na TUINU masáže.

další informace

Standardní délka studia
Štandardná dĺžka štúdia sú 2. roky, s možnosťou vyššieho vzdelávania sa v odbore, absolvovaním ôsmich 4. dňových seminárov .
Interval studia
otevírá se jednou ročně
další informace

Praktik tohto druhu masáží musí ovládať teoretické základy tčm, diagnostiku a masážne techniky spolu s manipulačnými technikami.

Ukončený absolvent – praktik TUINA čínskych liečebných masáží ovláda Teoretické základy tradičnej čínskej medicíny, čínsku diagnostiku z jazyka a pulzov a rad liečebných techník pre deti a dospelých od únavového syndrómu, cez liečbu tráviacich problémov, gynekológie, ortopédie…

Cena (neplátce DPH)
922 €
Poznámka k ceně
Bližšie informácie o cene sa dozviete na stránke www.sinbios.sk a tiež v zasielaných členských informáciách.

Kontaktní údaje

Kontakt
Pani Danka Jellinková – tajomníčka Sinbios
mobil: 0907/726 238
e-mail: info@sinbios.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo studia

FTVS KU a EŠT, Praha, Česko Praha 1

Zobrazit další studia

Detail organizátora

Organizátor

Sinbios, Sinobiologická spoločnosť na Slovensku

Sídlo Palackého č. 6, 81102, Bratislava, Slovensko
Kontakt na společnost Telefon: 0907/726 238
E-mail: info@sinbios.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

SINBIOS, Sinobiologická spoločnosť na Slovensku. Doveľte nám , aby sme sa Vám predstavili. Sinobiologická spoločnosť so sídlom v Bratislave vznikla ako dcérska spoločnosť Československej SinoBiologickej® spoločnosti so sídlom v Prahe ktorej súčasťou je aj I. škola Tradičnej čínskej medicíny. Cieľom spoločností je šírenie poznatkov a myšlienok čínskej medicíny ku prevencii chorôb, utužovania zdravia a zvyšovania duchovných hodnôt ľudského života. Prínosom Sinbiosu je umožniť slovenským členom a študentom využívať praktické skúsenosti našich a zahraničných odborníkov v oblasti Tradičnej čínskej medicíny ako aj umožnenie študujúcim v Prahe, platiť poplatky za školné ako aj odborné semináre vo výhodnom platobnom pomere. Aktuálne realizujeme ako študijný smer 4. ročné diaľkové štúdium akupunktúry a 3. ročné štúdium TUINA masáží, s odbornými seminármi čínskej Fytoterapie , ale aj ročné štúdium čínskych cvičení Quigong Yangshengfa ako aj mnohé ďalšie odborné semináre. Spolupracujeme s čínskymi Univerzitami Guangming, Tianjinskou Univerzitou a francúzskym inštitútom Chuzhen pre šírenie myšlienok Tcm v Európe. Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou a absolvent našej školy obdrží diplom z Čínskej Univerzity. Aktuálne v Prahe prebieha štúdium akupunktúry v dvoch ročníkových moduloch a v školskom roku 2014/15 otvoríme pre našich záujemcov ďalší modul štúdia akupunktúry.

Reference (naši top klienti)

  • Čestný členovia Sinbiosu sú MUDr. Teodor Rosinský, Mgr. Vladimír Ando, MUDr. Vladimír Balogh
  • Odborným garantom, školy je MUDr. Alena Ondrejkovičová PhD.

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "studia.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Európska škola TUINY", která se zobrazí na linku:
https://studia.edumenu.cz/d-71052/europska-skola-tuiny-studium-praha

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce studia.edumenu.cz jsem našel Európska škola TUINY "https://studia.edumenu.cz/d-71052/europska-skola-tuiny-studium-praha". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Studia, které by vás mohly zajímat

1. Aplikovaná biológia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denní, magisterské

denní, magisterské

2. Aplikovaná biológia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denní, bakalářské

denní, bakalářské

3. Biotechnológie

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denní, bakalářské

denní, bakalářské

4. Aplikovaná chémia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denní, magisterské

denní, magisterské

5. MBA Management ve zdravotnictví

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

dálkové, MBA

dálkové, MBA