top

Rozvoj osobnostních, sociálních a manažerských dovedností

externí studium

kvalifikační studium

Praha

Profil absolventa

Interaktivní kurz postihuje témata ve vztahu k seberozvoji v osobnostních, sociálních a manažerských kompetencích. Program je zaměřen na sebepoznání a poznávání druhých, zvládání pracovního stresu a vlastních negativních emocí osvojením relaxačních technik a technik mindfulness a na rozvoj dovedností k úspěšné sebeprezentaci. Dále je pozornost orientována na komunikaci a vyjednávání s náročnými osobnostmi, týmové chování a spolupráci v týmu, situační a agilní leadership, zvládání změn v organizaci a na témata z oblasti sociální patologie v pracovním prostředí.  

Organizace studia

Forma kurzu: prezenční

Realizace kurzu: 1× ročně, 10 modulů, 1 modul (4 hodiny) měsíčně, celkem 40 hodin, vždy ve čtvrtek od 12:30 do 16:30 hod., v období únor 2024–leden 2025 (vyjma července a srpna)

Absolventi obdrží osvědčení vydané Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

Zahájení kurzu: 8. února 2024.

Termíny kurzu: 8. 2., 7. 3., 4. 4., 16. 5., 6. 6., 5. 9., 3. 10., 7. 11., 12. 12. 2024 a 9. 1. 2025.

Místo konání kurzu: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha 1, Celetná 20, místnost č. C247.

další informace

Standardní délka studia
Realizace kurzu: 1x ročně, 10 modulů, 1 modul (4 hodiny) měsíčně, celkem 40 hodin, vždy ve čtvrtek od 12:30 do 16:30 hod., v období únor 2024–leden 2025 (vyjma července a srpna).
Interval studia
otevírá se jednou ročně
Vyučovací jazyk
český jazyk
další informace

Tematické moduly kurzu Rozvoj osobnostních, sociálních a manažerských dovedností

1. Sebepoznání a poznávání druhých (vlastní silné stránky a potenciál; vnímání druhých; chyby při poznávání druhých a vyhýbání se jim; preference určitých typů lidí)

2. Pracovní stres a jeho zvládání (faktory zranitelnosti; faktory pracovního prostředí a práce ve vztahu ke stresu; syndrom vyhoření; práce s vlastními emocemi; zvyšování odolnosti vůči stresu; relaxace; work-life balance)

3. Mindfulness (zvládání emocí a impulzivního jednání; zvýšení psychické odolnosti; principy a techniky mindfulness)

4. Sebeprezentační dovednosti (sebeprezentace v pracovním životě; profesionální vizualizace a moderní technologie)

5. Komunikace a vyjednávání s náročnými osobnostmi (nástroje komunikace s náročnými osobnostmi; práce s vlastními hranicemi; strategie a taktiky vyjednávání s náročnými osobnostmi)

6. Týmové role a týmové chování (sociální a týmové role; týmové vlivy a týmový výkon)

7. Situační leadership (styly vedení; vlastní styl vedení; delegování; poskytování zpětné vazby; práce s motivací podřízených)

8. Agilní leadership (principy agilního leadershipu; agilní metody)

9. Zvládání změn v organizaci (řízení na dálku; VUCA prostředí; adaptace na změnu; rezistence a odpor; mindset change)

10. Sociální patologie v pracovním prostředí (mobbing, bossing a staffing; sexuálně a genderově motivované obtěžování; technologické a jiné závislosti; rozpoznávání sociální patologie a její prevence v pracovních týmech a organizacích)

Termín podání přihlášek
26.1.2024
Přijímací zkouška

Bez přijímacího řízení. Požadavky pro zařazení do kurzu: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

Poplatek za přijímací zkoušky
0 Kč (0 Kč bez DPH)

Cena

Cena bez DPH
22 000 Kč
Cena s 21% DPH
26 620 Kč s DPH

Studijní obor

Kontaktní údaje

Www stránka aktivity
kanpr.ff.cuni.cz

(Tady najdete více informací o této aktivitě)

Kontakt
PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D.
tel: +420 221619606
e-mail: alexandra.fonville@ff.cuni.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo studia

Celetná 20, 116 42, Praha, Česko Praha 1

Zobrazit další studia

Detail organizátora

Organizátor

Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze

Člen AIVD ČR
Sídlo Celetná 20, 11638, Praha 1, Česko
Kontakt na společnost Telefon: +420221619608
E-mail: michal.serak@ff.cuni.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

Katedry andragogiky a personálního řízení mají společný cíl – lidský rozvoj. Mezi andragogikou a personálním řízením proto existuje nemálo přesahů, které si vyžadují koexistenci řady disciplín, zachovávající nejen jejich svébytné charakteristiky, ale současně podněcující synergické efekty.

Seznam poboček

Název město Tel E-mail
Filozofická fakulta UK Praha 1
Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze Praha 1 +420221619608 michal.serak@ff.cuni.cz

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "studia.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Rozvoj osobnostních, sociálních a manažerských dovedností", která se zobrazí na linku:
https://studia.edumenu.cz/d-69793/rozvoj-osobnostnich-socialnich-a-manazerskych-dovednosti-studium-praha

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce studia.edumenu.cz jsem našel Rozvoj osobnostních, sociálních a manažerských dovedností "https://studia.edumenu.cz/d-69793/rozvoj-osobnostnich-socialnich-a-manazerskych-dovednosti-studium-praha". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na studium Kontaktovat organizátora