top

Příprava ke studiu oboru andragogika a personální řízení na FF UK

externí studium

bakalářské studium

Praha

Profil absolventa

Kurz je obsahově koncipován jako příprava ke studiu a přijímací zkoušce bakalářského programu oboru andragogika a personální řízení. Účastníci kurzu budou informováni o oborovém zaměření studia na katedře a seznámeni se zaměřením přijímací zkoušky. Pozornost bude v kurzu zaměřena na oblast studijních předpokladů, širší společenskovědní a základní oborové znalosti. Důraz bude kladen zejména na poznatky ze sociologie, psychologie a pedagogiky. Oborová – odborná část obsahu kurzu bude orientována na oblast andragogiky a personálního řízení. V oblasti andragogiky budou účastníkům prezentovány poznatky o povaze vzdělávání a učení se dospělých a jejich souvislostech, o didaktice dospělých a vzdělávání a rozvoji lidí v kontextu práce. V rámci personálního řízení budou akcentována především témata vztahující se k vývoji řízení lidí, jeho současným koncepcím a k realizaci personálních aktivit.

Organizace studia

Termíny přednášek: leden – duben 2020, sobota, 10.00–15.00 hod. / 6 vyučovacích hodin, 10.00–13.20 hod. / 4 vyučovací hodiny

Termíny přednášek: leden – duben 2020, sobota, 10.00–15.00 hod. / 6 vyučovacích hodin, 10.00–13.20 hod. / 4 vyučovací hodiny

25. ledna 2020 (6 vyučovacích hodin) 8. února 2020 (4 vyučovací hodiny) 22. února 2020 (6 vyučovacích hodin) 7. března 2020 (6 vyučovacích hodin) 14. března 2020 (6 vyučovacích hodin) 28. března 2020 (6 vyučovacích hodin) 4. dubna 2020 (6 vyučovacích hodin)

Místo konání přednášek: FF UK v Praze, Praha 1, Celetná 20, místnost č. 138

další informace

Standardní délka studia
čtyři měsíce (leden 2020 - duben 2020)
Interval studia
otevírá se jednou ročně
Vyučovací jazyk
český jazyk
další informace

Obsah kurzu Příprava ke studiu oboru andragogika a personální řízení na FF UK:

  1. Studium na katedře, zaměření přijímací zkoušky – 4 vyučovací hodiny (informace ke studiu na Filozofické fakultě a na katedře, informace k oborovému zaměření studia a přijímací zkoušky)

    Studijní předpoklady (součást přijímací zkoušky) – 2 vyučovací hodiny

  2. Společenskovědní základ I – 4 vyučovací hodiny (filozofie, pedagogika)
  3. Andragogické disciplíny I – 6 vyučovacích hodin (vzdělávání a učení se dospělých, didaktika dospělých)
  4. Společenskovědní základ II – 3 vyučovací hodiny (psychologické disciplíny)

Andragogické disciplíny II – 3 vyučovací hodiny (sociální souvislosti vzdělávání a učení se dospělých)

5. Oblast personálního řízení I – 3 vyučovací hodiny (teorie řízení, vývoj a současnost personálního řízení) Společenskovědní základ III – 3 vyučovací hodiny (sociologické disciplíny)

6. Oblast personálního řízení I (pokračování), Oblast personálního řízení II – 6 vyučovacích hodin (vývoj a současnost personálního řízení, řízení lidských zdrojů, personální činnosti, organizační chování)

7. Všeobecný kulturně-historický přehled (součást přijímací zkoušky) – 2 vyučovací hodiny Setkání se studenty katedry – 1 vyučovací hodina Shrnutí informací k přijímací zkoušce – 3 vyučovací hodiny (shrnutí k jednotlivým částem přijímací zkoušky, doporučení k přípravě)

Přijímací zkouška

bez přijímacího řízení

Poplatek za přijímací zkoušky
0 Kč (0 Kč bez DPH)

Cena

Cena bez DPH
3 800 Kč
Cena s 21% DPH
4 598 Kč s DPH

Studijní obor

Kontaktní údaje

Www stránka aktivity
andragogika.ff.cuni.cz

(Tady najdete více informací o této aktivitě)

Kontakt
PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
tel: +420 221619605
e-mail: martin.kopecky@ff.cuni.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo studia

Celetná 20, 116 42, Praha, Česko Praha 1

Zobrazit další studia

Detail organizátora

Organizátor

Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze

Člen AIVD ČR
Sídlo Celetná 20, 11638, Praha 1, Česko
Kontakt na společnost Telefon: +420221619608
E-mail: michal.serak@ff.cuni.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

Katedry andragogiky a personálního řízení mají společný cíl – lidský rozvoj. Mezi andragogikou a personálním řízením proto existuje nemálo přesahů, které si vyžadují koexistenci řady disciplín, zachovávající nejen jejich svébytné charakteristiky, ale současně podněcující synergické efekty.

Seznam poboček

Název město Tel E-mail
Filozofická fakulta UK Praha 1
Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze Praha 1 +420221619608 michal.serak@ff.cuni.cz

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "studia.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Příprava ke studiu oboru andragogika a personální řízení na FF UK", která se zobrazí na linku:
https://studia.edumenu.cz/d-69793/priprava-ke-studiu-oboru-andragogika-a-personalni-rizeni-na-ff-uk-studium-praha

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce studia.edumenu.cz jsem našel Příprava ke studiu oboru andragogika a personální řízení na FF UK "https://studia.edumenu.cz/d-69793/priprava-ke-studiu-oboru-andragogika-a-personalni-rizeni-na-ff-uk-studium-praha". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na studium Kontaktovat organizátora