super

Pracovní právo pro personalisty

dálkové studium

kvalifikační studium

Praha

Profil absolventa

Kurz Pracovní právo pro personalisty je zaměřen na pracovní právo jako jednu z významných oblastí efektivního personálního řízení. Účastníci kurzu budou seznámeni především se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., ale také s dalšími souvisejícími předpisy, např. zákonem o zaměstnanosti, zákonem o inspekci práce, zákonem o ochraně osobních údajů, zákonem o kolektivním vyjednávání ad. Při práci s těmito právními předpisy bude rovněž využívána česká a evropská judikatura, která účastníkům kurzu umožní dané problematice lépe porozumět a následně ji využívat v praxi. Kurz bude rovněž zaměřen na řešení praktických příkladů z praxe účastníků.

Organizace studia

Přednášky probíhají 1× měsíčně v období leden – prosinec 2017, vždy ve čtvrtek od 12:30 do 16:30 hod. V červenci a srpnu výuka neprobíhá. Celkový rozsah je 40 hodin (10 modulů, 1 modul/4 hodiny). Konkrétní termíny přednášek: 26. 1., 23. 2., 23. 3., 27. 4., 25. 5., 22. 6., 21. 9., 26. 10., 23. 11., 14. 12. 2017.

Tematické moduly kurzu:

  1. Základní pracovněprávní vztahy, vznik pracovního poměru a změna pracovního poměru, DPČ a DPP.
  2. Pracovní doba a doba odpočinku.
  3. Skončení pracovního poměru.
  4. Odměňování, srážky ze mzdy a náhrady výdajů poskytované zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce.
  5. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a Vyslání
  6. Dovolená, překážky v práci, mateřská a rodičovská dovolená, pracovní podmínky žen.
  7. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v pracovněprávních vztazích.
  8. Zaměstnanost a inspekce práce.
  9. Pracovněprávní spory.
  10. Daňová abeceda pro personalisty.

další informace

Standardní délka studia
jeden rok
Interval studia
otevírá se jednou ročně
Vyučovací jazyk
český jazyk
Přijímací zkouška

Přijímací řízení se nekoná.

Poplatek za přijímací zkoušky
0 Kč (0 Kč bez DPH)

Cena

Cena bez DPH
22 000 Kč
Cena s 21% DPH
26 620 Kč s DPH

Studijní obor

Kontaktní údaje

Www stránka aktivity
andragogika.ff.cuni.cz

(Tady najdete více informací o této aktivitě)

Kontakt
Mgr. Lucie Križánková
tel: +420 221619607
e-mail: lucie.krizankova@ff.cuni.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo studia

Celetná 20, 116 42, Praha, Česko Praha 1

Zobrazit další studia

Detail organizátora

Organizátor

Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze

Člen AIVD ČR
Sídlo Celetná 20, 11638, Praha 1, Česko
Kontakt na společnost Telefon: +420221619608
E-mail: michal.serak@ff.cuni.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

Katedry andragogiky a personálního řízení mají společný cíl – lidský rozvoj. Mezi andragogikou a personálním řízením proto existuje nemálo přesahů, které si vyžadují koexistenci řady disciplín, zachovávající nejen jejich svébytné charakteristiky, ale současně podněcující synergické efekty.

Seznam poboček

Název město Tel E-mail
Filozofická fakulta UK Praha 1
Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze Praha 1 +420221619608 michal.serak@ff.cuni.cz

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "studia.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Pracovní právo pro personalisty", která se zobrazí na linku:
https://studia.edumenu.cz/d-69779/pracovni-pravo-pro-personalisty-studium-praha

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce studia.edumenu.cz jsem našel Pracovní právo pro personalisty "https://studia.edumenu.cz/d-69779/pracovni-pravo-pro-personalisty-studium-praha". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na studium Kontaktovat organizátora