top

CŽV - Andragogika a personální řízení 2020

dálkové studium

kvalifikační studium

Praha

Profil absolventa

Kurz CŽV – Andragogika a personální řízení je koncipován jako třísemestrální rozšiřující profesní studium. Absolventi získávají základní teoretické, odborné a metodické kvalifikace a kompetence k různorodé činnosti v oblasti vzdělávání dospělých, řízení lidí a personální práce. Disponují potřebnými znalostmi a dovednostmi z vybraných oblastí andragogiky a vzdělávání dospělých, personálního řízení, personálních činností a metod personální práce, organizačního chování, didaktiky dospělých, gerontagogiky, age managementu, vedení lidí – leadershipu, interkulturních aspektů řízení ad. Součástí programu jsou rovněž výcvikové moduly zahrnující tématiku sociálně-psychologických dovedností, prezentačních dovedností, řešení konfliktů, týmové práce, zvládání stresu a lektorských dovedností.

Organizace studia

Studium je koncipováno jako kombinace přímé výuky, řízeného samostudia a konzultací. Přímá výuka probíhá formou přednášek, seminářů a výcvikových modulů v rozsahu 70 hodin (pátek odpoledne). Znalosti účastníků jsou ověřovány prostřednictvím dvou atestací (písemné práce s rozpravou) a Závěrečné zkoušky (obhajoba Závěrečné písemné práce a ústní zkoušky z předmětů z předmětů Andragogika a Personální řízení). Termíny přednášek: cca 1 x měsíčně po 6 hodinách, obvykle v pátek odpoledne. V každém semestru jsou zařazeny i dva čtyřhodinové výcvikové moduly. V případě nepříznivé epidemiologické situace bude výuka probíhat on-line formou.

další informace

Standardní délka studia
tři semestry (říjen 2020 - únor 2022)
Interval studia
otevírá se jednou ročně
Vyučovací jazyk
český jazyk
Termín podání přihlášek
1.1.1970
Přijímací zkouška

Absolvování přijímacího řízení není vyžadováno. K evidenci do kurzu je nutné dodat vyplněný a podepsaný formulář přihlášky spolus s ověřenou kopií maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu.

Poplatek za přijímací zkoušky
0 Kč (0 Kč bez DPH)

Cena

Cena bez DPH
24 000 Kč
Cena s 21% DPH
29 040 Kč s DPH

Studijní obor

Kontaktní údaje

Www stránka aktivity
andragogika.ff.cuni.cz

(Tady najdete více informací o této aktivitě)

Kontakt
PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
tel: +420 221619608
e-mail: michal.serak@ff.cuni.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo studia

Celetná 20, 116 42, Praha, Česko Praha 1

Zobrazit další studia

Detail organizátora

Organizátor

Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze

Člen AIVD ČR
Sídlo Celetná 20, 11638, Praha 1, Česko
Kontakt na společnost Telefon: +420221619608
E-mail: michal.serak@ff.cuni.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

Katedry andragogiky a personálního řízení mají společný cíl – lidský rozvoj. Mezi andragogikou a personálním řízením proto existuje nemálo přesahů, které si vyžadují koexistenci řady disciplín, zachovávající nejen jejich svébytné charakteristiky, ale současně podněcující synergické efekty.

Seznam poboček

Název město Tel E-mail
Filozofická fakulta UK Praha 1
Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze Praha 1 +420221619608 michal.serak@ff.cuni.cz

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "studia.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "CŽV - Andragogika a personální řízení 2020", která se zobrazí na linku:
https://studia.edumenu.cz/d-69777/czv-andragogika-a-personalni-rizeni-2020-studium-praha

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce studia.edumenu.cz jsem našel CŽV - Andragogika a personální řízení 2020 "https://studia.edumenu.cz/d-69777/czv-andragogika-a-personalni-rizeni-2020-studium-praha". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na studium Kontaktovat organizátora