top

MBA Management a leadership

dálkové studium

MBA studium

Praha

Nezávazně objednat

Profil absolventa

Studijní program MBA Management a leadership poskytuje studentům prakticky využitelné informace ze všech důležitých oblastí managementu, které jsou nezbytné k vysoce profesionálnímu výkonu pozice vrcholového manažera. Studenti tak získají cenné znalosti jednotlivých specializovaných manažerských činností včetně poznatků týkajících se marketingové komunikace, mezinárodního obchodu či obchodního práva. Program nabízí studentům mimo jiné také získání vědomostí ke zdokonalení komunikačních kompetencí, vedení a motivování týmů či zajištění osobního rozvoje. Svým složením je program ideální pro podnikatele, členy středního a vyššího managementu, vedoucí pracovníky a všechny, kteří chtějí proniknout do tajů moderního managementu a odhalit tak tajemství úspěchu.

Organizace studia

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset studijních modulů, které jsou rozděleny do dvou semestrů po pěti modulech. Na konci studia pak student vypracuje závěrečnou práci, která se obhajuje před komisí.
V každém semestru se konají dva semináře, kde se studenti setkají s jednotlivými lektory pro jednotlivé studijní moduly. Lektoři zde studenty seznámí s probíranou látkou jednotlivých modulů a s podmínkami jejich absolvování.
První seminář se koná vždy na začátku studia a obsahuje úvodní informační uvítání studentů ze strany Cambridge Business School a výklad za první dva moduly. V polovině prvního semestru se pak koná druhý seminář, jenž pokrývá zbývající tři moduly semestru. V druhém semestru probíhají také 2 semináře, kdy na prvním je výklad za první tři moduly a na druhém za poslední dva. Studenti tak za celé studium absolvují celkem čtyři semináře.
Výklad za jeden modul je v rozsahu tří vyučovacích hodin (3×45 minut). Grafické znázornění časového harmonogramu celého studia naleznete zde.
Studium je dále realizováno distanční formou – online komunikačními prostředky (e-learning). Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní intranet.
V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory různými způsoby – telefonicky, dotazem skrze studentskou sekci, prostřednictvím e-mailové komunikace, videokonference či osobně.
Studenti se na plnění studijních povinností připravují účastí na seminářích, konzultacemi s lektory a samostudiem podkladů, které jsou dostupné ve studentské sekci.
Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení seminární práce z každého modulu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Účast na seminářích povinná není, přestože je velmi doporučována.
Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce a její následnou obhajobou.

další informace

Standardní délka studia
1 rok
Interval studia
otevírá se jednou čtvrtletně
Vyučovací jazyk
čeština
Termín podání přihlášek
1.1.1970
Přijímací zkouška

není

Poplatek za přijímací zkoušky (neplátce DPH)
0 Kč
Cena (neplátce DPH)
88 000 Kč

Studijní obor

Kontaktní údaje

Kontakt
Ing. Ivana Gazdová
tel: +420 222 212 895
mobil: +420 601 553 562
e-mail: info@cambschool.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo studia

V Jámě 1/699 Praha 1 - Nové Město, 110 00, Praha, Česko Praha 1

Zobrazit další studia

Detail organizátora

Organizátor

Cambridge Business School s.r.o.

Člen AIVD ČR
Sídlo V Jámě 1/699, 11000, Praha 1 - Nové Město, Česko
Kontakt na společnost Telefon: 222 212 895
E-mail: info@cambschool.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

Cambridge Business School je prestižní vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního manažerského vzdělání v profesně vzdělávacích programech MBA, BBA a LL.M. Ty jsou ideálním řešením pro všechny, kteří chtějí investovat do svého osobního rozvoje a získat poznatky okamžitě přenositelné do praxe.

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "studia.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "MBA Management a leadership", která se zobrazí na linku:
https://studia.edumenu.cz/d-64555/mba-management-a-leadership-studium-praha

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce studia.edumenu.cz jsem našel MBA Management a leadership "https://studia.edumenu.cz/d-64555/mba-management-a-leadership-studium-praha". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na studium Kontaktovat organizátora