Aplikovaná biológia

denní studium

bakalářské studium

Trnava

Nezávazně objednat

Profil absolventa

Absolvent odboru Biológia dokáže riešiť problémy biologického výskumu, praktické úlohy aplikovanej biológie, má poznatky a zručnosti v metódach výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich organizácie (molekula, bunka, organizmus, populácia, ekosystém). Absolventi odboru Biológia (1.stupeň) majú znalosti z biologických vedných disciplín, poznatky z viacerých chemických odborov a hraničných vedných disciplín a dokážu využívať biologické a chemické metódy pri riešení praktických úloh.

Uplatnění absolventů

Absolventi odboru Biológia (1. stupeň) môžu hľadať uplatnenie v širokom rozpätí pracovísk s biologickým a chemickým zameraním vo výskumných kolektívoch, i v samostatnej práci s výskumno-technickým zameraním (SAV, vysoké školy, rezorty zdravotníctva, poľnohospodárstva a lesníctva, potravinárskeho priemyslu, životného prostredia a pod.). Pripravení sú splniť požiadavky špecializovaných inštitúcií vyžadujúce prácu v teréne predovšetkým v evironmentálne-ekologicky orientovaných pracoviskách, uplatnia sa aj v inštitúciách štátnej správy i samosprávy a v súkromných firmách s výskumno-technologickou orientáciou.

další informace

Standardní délka studia
3 roky (6 semestrov)
Interval studia
otevírá se jednou ročně
Ubytování, strava a volný čas studentů
Ubytovanie v ŠD UCM a zmluvných zariadeniach, kritériá sú na www.ucm.sk/FPV Stravovanie je možné v univerzitnej jedálni UCM
Termín podání přihlášek
15.8.2022
Přijímací zkouška

Základnou požiadavkou je absolvovaná stredná škola a úspešná maturitná skúška. Všetci uchádzači o štúdium na FPV UCM sú zaradení do prijímacieho konania. Je stanovené poradie uchádzačov na základe bodového hodnotenia výsledkov štúdia na strednej škole, v ktorom sa zohľadňuje:  Celkový študijný priemer počas štúdia na strednej škole  Výsledok maturitnej skúšky Prednostne sú prijímaní študenti, ktorí úspešne absolvovali celoštátne alebo medzinárodné kolo príslušných odborných súťaží. V budúcnosti predpokladáme, že všetci záujemcovia budú prijatí na základe maturitných skúšok. Organizácia štúdia sa realizuje podľa schválených študijných plánov.

Poplatek za přijímací zkoušky (neplátce DPH)
25 € (20 € poplatok za elektronickú prihlášku)

Studijní obor

Kontaktní údaje

Kontakt
Ing. Gabriela Jančovičová
tel: 033/5565316
e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo studia

Nám. J. Herdu 2, 91701, Trnava, Slovensko

Zobrazit další studia

Detail organizátora

Organizátor

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Sídlo Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava, Slovensko
Kontakt na společnost Telefon: 033 55 65 326
Fax: 033 55 65 185
E-mail: beata.vranovicova@ucm.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

verejná vysoká škola

Seznam fakult

Název město Tel E-mail
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 141 info@ucm.sk
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 5565 424, 5565 402 fmkucm@ucm.sk
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 55 65 326 beata.vranovicova@ucm.sk
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava +421 33 55 65 313 fsv@ucm.sk
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 221 simona.galfyova@ucm.sk
Inštitút fyzioterapie, balneológie a rehabilitácie UCM v Piešťanoch Piešťany

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "studia.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Aplikovaná biológia ", která se zobrazí na linku:
https://studia.edumenu.cz/d-45684/aplikovana-biologia-studium-trnava

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce studia.edumenu.cz jsem našel Aplikovaná biológia "https://studia.edumenu.cz/d-45684/aplikovana-biologia-studium-trnava". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na studium Kontaktovat organizátora