Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia

denní studium

doktorandské studium

Trnava

Nezávazně objednat

Profil absolventa

Absolvent študijného programu je schopný samostatne a tvorivo vedecky pracovať v rozličných oblastiach uplatnenia analytickej chémie, ako aj v hraničných disciplínach, zviazaných s analytickou chémiou, pričom sa uprednostní najmä analytická orientácia v smere biologických vied spriahnutých s chémiou, ako sú biochémia, farmaceutická a klinická chémia, laboratórna medicína a biotechnológie. Absolvent má ovládať vedecké prístupy a metodológiu výskumu vo zvolených aplikačných oblastiach analytickej chémie a získať riešenia s využitím separačných, elektrochemických, spektrálnych, magnetochemických, prípadne aj ďalších inštrumentálnych metód (nukleárnych, termických, a i.). Je tiež spôsobilý navrhovať, riadiť a objektívne vyhodnocovať problémovo orientované experimenty, zamerané na závažné problémy súčasnej spoločenskej praxe. Z analytického hľadiska je obvykle hlbšie špecializovaný na niektoré problémové okruhy, ako sú analýza zložiek v multikomponentných matriciach, stopová analýza, analýza škodlivých látok v životnom prostredí, charakterizácia a predpoveď vlastností nových materiálov, a pod. Prispieva k získaniu rozhodnutia (decision making) v oblastiach presahujúcich rámec analytickej chémie. Vykonáva činnosť aj v rôznych ďalších oblastiach spoločenskej praxe, pri zabezpečovaní a riadení kvality, v monitoringu životného prostredia, vo farmaceutickej chémii, v klinickej chémii a laboratórnej medicíne, v potravinárstve a inde. Má základné manažérske schopnosti, zamerané na uplatňovanie aplikovanej analytickej chémie a bioanalytickej chémie v praxi, dokáže viesť výskumný kolektív, plánovať tímové úlohy a má tiež vedomosti o relevantných environmentálnych, ekonomických, právnych a etických aspektoch. Na základe získaných vedomostí absolvent študijného programu je tiež spôsobilý vyučovať špecializované chemické predmety na vysokej škole.

další informace

Standardní délka studia
4 roky (8 semestrov)
Interval studia
otevírá se jednou ročně
Termín podání přihlášek
15.6.2018
Poplatek za přijímací zkoušky (neplátce DPH)
25 € (20,00€ poplatok za elektronickú prihlášku)

Studijní obor

Kontaktní údaje

Kontakt
Ing. Daniela Šimková
tel: 033/5565142
fax: 033/5565185
e-mail: dekanat.fpv@ucm.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo studia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda, nám. Jána Herdu 2, 91701, Trnava, Slovensko

Zobrazit další studia

Detail organizátora

Organizátor

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Sídlo Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava, Slovensko
Kontakt na společnost Telefon: 033 55 65 326
Fax: 033 55 65 185
E-mail: beata.vranovicova@ucm.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

verejná vysoká škola

Seznam fakult

Název město Tel E-mail
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 141 info@ucm.sk
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 5565 424, 5565 402 fmkucm@ucm.sk
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 55 65 326 beata.vranovicova@ucm.sk
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava +421 33 55 65 313 fsv@ucm.sk
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 221 simona.galfyova@ucm.sk
Inštitút fyzioterapie, balneológie a rehabilitácie UCM v Piešťanoch Piešťany

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "studia.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia ", která se zobrazí na linku:
https://studia.edumenu.cz/d-44656/aplikovana-analyticka-a-bioanalyticka-chemia-studium-trnava

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce studia.edumenu.cz jsem našel Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia "https://studia.edumenu.cz/d-44656/aplikovana-analyticka-a-bioanalyticka-chemia-studium-trnava". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na studium Kontaktovat organizátora