super

Procesní inženýrství, studijní obor Ovládání rizik

denní studium

bakalářské studium

Uherské Hradiště

Profil absolventa

Charakteristika studijního programu Procesní inženýrství, studijní obor Ovládání rizik:

 • Vychovává odborníky v oblasti analýzy a řízení rizik s uplatněním v průmyslu, zemědělství a veřejné správě.
 • Absolvent získá znalosti ze základních ekonomických disciplín, aplikované informatiky, krizového managementu, ekonomiky krizových situací a bezpečnostní politiky státu v oblasti prevence ochrany obyvatelstva.
 • Studijní obor je profilován ve znalosti inženýrských procesů a jejich uplatnění v progresivních technologických postupech při analýze a řízení rizik.
 • Absolventi jsou vychováváni k uplatnění v nižších řídících funkcích, jako poradci firem, obchodních institucí a státních orgánů.
 • Studijní obor je specifický svým mezioborovým charakterem a zaměřením na podnikovou a veřejnou správu.

Profil absolventa:

 • Absolvent získá znalosti ze základních ekonomických disciplín, aplikované informatiky, krizového managementu, ekonomiky krizových situací a bezpečnostní politiky státu v oblasti prevence ochrany obyvatelstva.
 • Absolvent je profilován ve znalosti inženýrských procesů a jejich uplatnění v progresivních technologických postupech při analýze a řízení rizik.
 • Absolventi jsou vychováváni k uplatnění v nižších řídících funkcích, jako poradci firem, obchodních institucí a státních orgánů.

další informace

Standardní délka studia
3
Interval studia
otevírá se jednou ročně

Studijní obor

Kontaktní údaje

Www stránka aktivity
www.flkr.utb.cz

(Tady najdete více informací o této aktivitě)

Kontakt
Alena Procházková, Ing.
tel: +420 576032087
e-mail: studium@flkr.utb.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo studia

Studenstské náměstí 1532, 686 01, Uherské Hradiště, Česko Uherské Hradiště

Zobrazit další studia

Detail organizátora

Organizátor

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Sídlo Studentské náměstí 1532, 686 01, Uherské Hradiště, Česko
Kontakt na společnost Telefon: +420 576 03 2087
E-mail: studium@flkr.utb.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vznikla k 1. 9. 2009 a je její nejmladší fakultou. Navazuje na vzdělávací a výzkumné aktivity Institutu bezpečnostních technologií v Uherském Hradišti, jež náležel pod Fakultu technologickou. V současné době nabízí FLKŘ studium v těchto akreditovaných bakalářských studijních programech a oborech: Studijní program Procesní inženýrství, studijní obor Ovládání rizik (i kombinovaná forma studia), studijní program Ochrana obyvatelstva, studijní obor Ochrana obyvatelstva a studijní program Bezpečnost společnosti, studijní obor Řízení environmentálních rizik. Ve své vědecko výzkumné činnosti se FLKŘ zaměřuje na oblasti logistiky, logistického zabezpečování mimořádných a krizových situací a krizovým řízením. Snahou fakulty je neustále zkvalitňovat výuku studijních programů a oborů tak, aby její absolventi byli co nejvíce konkurenceschopní na trhu práce.

Vysokoškolské studium

 • bakalářské
  • Ekonomické vědy
   • Procesní inženýrství
   • Ochrana obyvatelstva
   • Bezpečnost společnosti

Seznam poboček

Název město Tel E-mail
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB Zlín
Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Zlín 420576035051 sklenarova@fai.utb.cz
Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Zlín +420 57 603 1111
Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Uherské Hradiště +420 576 03 2087 studium@flkr.utb.cz
Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Zlín 576032312 michlova@fame.utb.cz
Fakulta multimediálních komunikacií Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Zlín
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Zlín +420 57 603 1312 studium@ft.utb.cz

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "studia.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Procesní inženýrství, studijní obor Ovládání rizik", která se zobrazí na linku:
https://studia.edumenu.cz/d-43732/procesni-inzenyrstvi-studijni-obor-ovladani-rizik-studium-uherske-hradiste

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce studia.edumenu.cz jsem našel Procesní inženýrství, studijní obor Ovládání rizik "https://studia.edumenu.cz/d-43732/procesni-inzenyrstvi-studijni-obor-ovladani-rizik-studium-uherske-hradiste". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na studium Kontaktovat organizátora