super

Ochrana obyvatelstva

denní studium

bakalářské studium

Uherské Hradiště

Profil absolventa

Charakteristika studijního oboru:

 • studijní obor je zaměřen na výchovu vysokoškolsky vzdělaných odborníků, kteří mají znalosti pro výkon funkcí souvisejících s krizovým řízením a ochranou obyvatelstva na základních a středních úrovních veřejné správy, bezpečnostního managementu a pracovníků složek IZS,
 • vychází ze současných potřeb, které vyplývají z možných ohrožení obyvatelstva zejména v nevojenské oblasti:

  živelní pohromy,

  průmyslové a dopravní havárie,

  mezinárodní terorismus (sociopatogenní jevy – záškodnictví…),

 • to je důvod k vytváření integrovaných, sdružených celostátních systémů, jejichž cílem je poskytování ochrany a pomoci obyvatelstvu při mimořádných a jiných negativních situacích, které mají příčinu v nevojenské oblasti,
 • znalosti získané studiem přírodních a společenskovědních disciplín společně s odbornými profilujícími předměty jsou zárukou pro výchovu profesně odborných pracovníků, schopných po ukončení studia zastávat různé funkce, které svou náplní práce mají bezprostřední vztah k ochraně obyvatelstva,
  • při mimořádných událostech,
  • prevenci mimořádných událostí,
  • hodnocení následků,
  • odstraňování následků.

Profil absolventa:

 • absolvent získá znalosti, které uplatní v různých profesních funkcích výkonných pracovníků pro krizové řízení na úrovni obcí a obcí z rozšířenou působností, krajských úřadech, apod. ,
 • absolvent najde uplatnění ve veřejné správě ve složkách integrovaného záchranného systému, civilního nouzového plánování a požární ochraně,
 • absolvent je schopen provádět hodnocení (analýzu) rizik jak přírodní, tak antropogenní povahy,
 • absolvent je schopen v souladu s platnými zákonnými ustanoveními zařazovat objekty nebo zařízení s nebezpečnými chemickými látkami do příslušných skupin,
 • absolvent má potřebné znalosti pro vypracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie, bezpečnostní zprávy, vnitřní a vnější havarijní plány objektů a obcí.

další informace

Standardní délka studia
3
Interval studia
otevírá se jednou ročně

Studijní obor

Kontaktní údaje

Www stránka aktivity
www.flkr.utb.cz

(Tady najdete více informací o této aktivitě)

Kontakt
Alena Procházková, Ing.
tel: +420 576032087
e-mail: studium@flkr.utb.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo studia

Studenstské náměstí 1532, 686 01, Uherské Hradiště, Česko Uherské Hradiště

Zobrazit další studia

Detail organizátora

Organizátor

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Sídlo Studentské náměstí 1532, 686 01, Uherské Hradiště, Česko
Kontakt na společnost Telefon: +420 576 03 2087
E-mail: studium@flkr.utb.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vznikla k 1. 9. 2009 a je její nejmladší fakultou. Navazuje na vzdělávací a výzkumné aktivity Institutu bezpečnostních technologií v Uherském Hradišti, jež náležel pod Fakultu technologickou. V současné době nabízí FLKŘ studium v těchto akreditovaných bakalářských studijních programech a oborech: Studijní program Procesní inženýrství, studijní obor Ovládání rizik (i kombinovaná forma studia), studijní program Ochrana obyvatelstva, studijní obor Ochrana obyvatelstva a studijní program Bezpečnost společnosti, studijní obor Řízení environmentálních rizik. Ve své vědecko výzkumné činnosti se FLKŘ zaměřuje na oblasti logistiky, logistického zabezpečování mimořádných a krizových situací a krizovým řízením. Snahou fakulty je neustále zkvalitňovat výuku studijních programů a oborů tak, aby její absolventi byli co nejvíce konkurenceschopní na trhu práce.

Vysokoškolské studium

 • bakalářské
  • Ekonomické vědy
   • Procesní inženýrství
   • Ochrana obyvatelstva
   • Bezpečnost společnosti

Seznam poboček

Název město Tel E-mail
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB Zlín
Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Zlín 420576035051 sklenarova@fai.utb.cz
Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Zlín +420 57 603 1111
Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Uherské Hradiště +420 576 03 2087 studium@flkr.utb.cz
Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Zlín 576032312 michlova@fame.utb.cz
Fakulta multimediálních komunikacií Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Zlín
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Zlín +420 57 603 1312 studium@ft.utb.cz

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "studia.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Ochrana obyvatelstva", která se zobrazí na linku:
https://studia.edumenu.cz/d-43112/ochrana-obyvatelstva-studium-uherske-hradiste

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce studia.edumenu.cz jsem našel Ochrana obyvatelstva "https://studia.edumenu.cz/d-43112/ochrana-obyvatelstva-studium-uherske-hradiste". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na studium Kontaktovat organizátora