PODNIKATEĽSKÁ UNIVERZITA

externí studium

kvalifikační studium

Žilina

Nezávazně objednat

Profil absolventa

Už niekoľko rokov spájame úspešných podnikateľov, aby boli ich firmy úspešné. Spoločné stretnutia zameriavame na riešenie konkrétnych problémov, projektov, diskusie s osobnosťami a individuálny kaučing. Účastníci štúdia riešia vlastné nápady v oblasti inovácií, obchodu, organizácie, procesov, financií, právnych aspektov podnikania, marketingu či rozvoja podnikovej kultúry.

Štúdium si prispôsobuje každý účastník svojim individuálnym potrebám.

Povinné moduly pokrývajú nasledovné oblasti:

 • Podnikanie a podnikateľské modely, 2 dni
 • Zákazníci a príležitosti na trhu, 2 dni
 • Vedenie seba a druhých, 2 dni
 • Organizácia podniku, 2 dni
 • Podniková ekonomika, 2 dni
 • Právne minimum podnikateľa, 2 dni
 • Obchod a marketing, 2 dni
 • Inovácie, 2 dni
 • Manažment zmeny, 2 dni
 • Podniková kultúra, 2 dni
 • Rozvoj ľudí, 2 dni

Doplnkový program v rozsahu ďalších 16 dní nad rámec povinných modulov štúdia. Účastníci štúdia majú možnosť zúčastniť sa ďalších vybraných seminárov, konferencií a stretnutí s významnými podnikateľmi zo Slovenska a Českej republiky (napr. konferencia Podnikatelia, spojte sa!, Akadémia inovácií, individuálny program).

Pri bilancovaní pridanej hodnoty účastníci sami definovali predovšetkým nasledovné prínosy:

 • Poznanie najnovších trendov v novom svete podnikania a praktické zvládnutie nových a jednoduchých prístupov k podnikaniu, ktoré sa väčšinou nevyučujú na manažérskych a podnikateľských školách, ale sú veľmi účinné v podnikateľskej praxi.
 • Riešenie vlastných problémov spojené s individuálnymi konzultáciami a zameraním štúdia, ktoré si môže každý nastaviť podľa svojich potrieb.
 • Spoznanie zaujímavých ľudí z podnikateľského prostredia.
 • Sieťovanie a spolupráca s inými firmami a inšpirácie s úspešných podnikov na Slovensku a v Českej republike.
 • Merateľné zlepšenie výsledkov svojho vlastného biznisu v priebehu štúdia.

Uplatnění absolventů

 • Majiteľ firmy, ktorý ju chce posunúť na vyššiu úroveň v oblasti obchodu, inovácií, organizácie a vedenia ľudí.
 • Nástupca, ktorý sa pripravuje na prebratie vedenia firmy.
 • Začínajúci podnikateľ, ktorý si chce počas štúdia vytvoriť kvalitne fungujúcu firmu.
 • Manažér v korporácii, ktorý chce rozvinúť svoje podnikanie a inovácie vo svojej spoločnosti.
 • Každý človek, ktorý chce rozvíjať svoj talent a hľadať svoju vlastnú cestu.

Organizace studia

1. Podnikanie a podnikateľské modely, 2 dni

22. – 23. 11. 2018

 • Aké sú kľúčové trendy transformácie podnikateľského sveta a ako sa na ne pripraviť?
 • Ako vytvoriť konkurenčne schopný podnikateľský model?
 • Aké sú základné princípy úspešného podnikania?
 • Ako merať úspech v podnikaní?
 • Ako hľadať svoju vlastnú podnikateľskú cestu?
 • Aké úspešné podnikateľské modely sa presadili vo svete a u nás?
 • Ako pracovať s podnikateľským modelom v meniacom sa prostredí?

2. Zákazníci a príležitosti na trhu, 2 dni

 • Ako analyzovať trh, zákazníkov a nezákazníkov?
 • Ako objavovať a vyhodnocovať príležitosti na trhu?
 • Aké sú potreby a zdroje zákazníkov a ako sa k nim dostať?
 • Ako vytvoriť nový trh?
 • Ako systematicky pracovať s príležitosťami a hrozbami na trhu?
 • Ako to robia iní a ako to chcem robiť ja?

3. Vedenie seba a druhých, 2 dni

 • Aký som, čo viem a čo ma baví?
 • Čo chcem svojim životom a podnikaním povedať?
 • Aké mám hodnoty a ciele?
 • Ako byť úspešný a šťastný v turbulentnom svete?
 • Kde hľadať motiváciu?
 • Ako viesť seba a druhých?
 • Aký je môj osobný podnikateľský model a akčný plán?

4. Organizácia podniku, 2 dni

 • Čo je to organizácia a štruktúra podniku?
 • Ako nastaviť procesy?
 • Ako merať a riadiť ich výkonnosť?
 • Ako štandardizovať opakované činnosti?
 • Ako dlhodobo zvyšovať výkonnosť podniku?
 • Ako plánovať a riadiť činnosti v podniku?
 • Ako vytvoriť svoj vlastný a funkčný systém efektívnej organizácie podniku?

5. Podniková ekonomika, 2 dni

 • Aké ekonomické ukazovatele sú vhodné pre môj podnik?
 • Ako merať ekonomické zdravie firmy?
 • Ako vytvoriť správnu kalkuláciu a stanoviť cenu?
 • Ako spočítať návratnosť investície v meniacom sa prostredí?
 • Aké ukazovatele sledovať vo výkazoch?
 • Ako správne riadiť tok peňazí v podniku?
 • Kde a ako získavať finančné zdroje na svoje podnikanie?

6. Právne minimum podnikateľa, 2 dni

 • Aké sú právne riziká v podnikaní a na čo si treba dávať pozor?
 • Ako dostať späť svoje pohľadávky?
 • Ako sa chrániť pred veriteľmi?
 • Ako si ochrániť svoje duševné vlastníctvo a nápady?
 • Ako postupovať pri konkurze alebo reštrukturalizácii firmy?
 • Aké sú hlavné pravidlá pracovného práva?
 • Ako vyriešiť moje špecifické právne problémy v podnikaní?

7. Obchod a marketing, 2 dni

 • Ako vybudovať aktívny obchod?
 • Ako pripraviť a viesť obchodnú komunikáciu a jednania?
 • Ako robiť účinný marketing a reklamu?
 • Ako využiť internetové a ďalšie nové technológie v obchode?
 • Ako účinne komunikovať so zákazníkmi?
 • Ako prenikať na zahraničné trhy?

8. Inovácie, 2 dni

 • Ako vytvárať výnimočné riešenia pre zákazníka cez inovácie?
 • Ako sa odlišovať od konkurentov?
 • Ako vytvoriť produkty a služby, ktoré nemajú konkurenciu?
 • Ako konkurovať výnimočnými procesmi a podnikateľskými modelmi?
 • Kde hľadať inšpirácie pre nové a netradičné riešenia?
 • Ako vytvoriť v podniku inovačnú kultúru?

9. Manažment zmeny, 2 dni

 • Ako pripraviť a riadiť zmeny v podniku?
 • Ako organizovať a viesť projekty zmien?
 • Ako zostaviť a organizovať projektové tímy zmien?
 • Ako zlepšiť doťahovanie vecí do konca?
 • Ako zjednodušovať veci v podniku a eliminovať byrokraciu a zložitosť?
 • Ako stabilizovať, ale nekonzervovať dosiahnuté zmeny?

10. Podniková kultúra, 2 dni

 • Aké sú naše podnikové hodnoty?
 • Ako budovať spoločný podnikový jazyk a kultúru?
 • Ako produktívne riešiť konflikty a premeniť problémy na príležitosti?
 • Ako rozvíjať dôveru a spoluprácu?
 • Ako vytvoriť podnikateľskú kultúru a premeniť zamestnancov na spolupodnikateľov?
 • Ako merať a dlhodobo rozvíjať podnikovú kultúru?

11. Rozvoj ľudí, 2 dni

 • Ako merať a rozvíjať ľudský potenciál?
 • Ako funguje motivácia?
 • Ako vytvoriť prostredie slobody a výkonnosti v práci?
 • Ako hľadať a rozvíjať talenty?
 • Ako rozvíjať znalosti v podniku?
 • Ako lepšie spolupracovať v tíme?
 • Ako rozvíjať zdravý rozum a nasadenie ľudí v podniku?

12. Strategický manažment, 2 dni

 • Ako vytvoriť stratégiu v prostredí, ktoré sa stále mení?
 • Ako prejsť od strategických plánov k úspešným akciám?
 • Ako riadiť strategické napredovanie firmy?
 • Čo je dôležité pre dlhodobú životnosť úspešného podniku?
 • Ako vytvárať strategické partnerské siete?
 • Ako zaistiť, aby sa môj podnik rozvíjal, aj keď v ňom už nebudem?

další informace

Standardní délka studia
2 roky (4 semestre)
Interval studia
otevírá se jednou ročně
Poplatek za přijímací zkoušky
0 € (0 € bez DPH)

Cena

Cena bez DPH
6 350 €
Cena s 20% DPH
7 620 € s DPH
Poznámka k ceně
Splátky: 1.587,50 Eur bez DPH/ 1 semester

Studijní obor

Kontaktní údaje

Www stránka aktivity
www.podnikatelskauniverzita.sk

(Tady najdete více informací o této aktivitě)

Kontakt
Zuzana Gaňová
tel: +42141 23 99 090
mobil: +421 910 944 218
e-mail: ganova@ipaslovakia.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo studia

IPA Slovakia s.r.o., Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina, Slovensko

Zobrazit další studia

Detail organizátora

Organizátor

IPA Slovakia, s.r.o.

Sídlo Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina, Slovensko
Kontakt na společnost Telefon: +421412399090
E-mail: info@ipaslovakia.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

V devadesátých letech jsme vytvořili konzultačně-vzdělávací instituci zaměřenou na rozvoj průmyslového inženýrství, kterou jsme v roce 2000 propojili s aktivitami největší společnosti pro aplikovaný výzkum a technické inovace v Evropě – Fraunhofer Gesellschaft.

Dnes jsme nezávislou společností, která je propojená na mezinárodní síť významných partnerů v oblasti výzkumu a inovací, včetně Fraunhoferové společnosti. Naší nejsilnější stránkou je tým zkušených profesionálů, kteří mají velké praktické zkušenosti a patří k lídrům ve svém oboru.

Kurzy pro veřejnost

Poskytujeme kompletní program rozvoje pracovníků od vrcholového managementu přes střední management, průmyslových inženýrů a mistrů až po řadové pracovníky ve výrobě nebo v jiných odděleních.

Naše vzdělávání je zaměřené na praktické řešení problémů v podniku, individuální rozvoj člověka, objevování vlastního talentu a vnitřní motivaci. Všechny tréninkové a rozvojové programy pro Vás připravujeme na základě odborných zkušeností našich lektorů, kteří jsou dennodenně konfrontovaní s praxí.

Jednotlivé tréninky realizujeme formou otevřeného vzdělávání v našich tréninkových centrech podle aktuální nabídky. Na základě požadavků umíme trénink realizovat formou firemního vzdělávání přímo u Vás s upraveným obsahem tréninku.

Kurzy na míru

Během tréninků se snažíme maximálně využít Vaše reálné prostředí, ve kterém probíhá výuka. V rámci tréninků se řeší konkrétní problémy, na kterých účastníci získají praktické zručnosti a návod, jak řešit obdobné problémy v budoucnosti.

Průřezově umíme téma poskládat z následujících oblastí:

 • Strategické inovace a příležitosti
 • Restrukturalizace a reinženýring
 • Zvyšování výkonnosti procesů
 • Nejlepší nástroje průmyslového inženýrství
 • Rozvoj podnikové kultury prostřednictvím softskills

Kromě rozvojových a vzdělávacích programů Vám umíme naše zkušenosti odevzdat i prostřednictvím poradenství, koučinku, případně jejich kombinací.

Poradenství

Analýza potenciálů

Strategické inovace a příležitosti

Restrukturalizace a reinženýring

Zvyšování výkonnosti procesů

 • Optimalizace logistických procesů
 • Optimalizace počtu pracovních míst
 • Zlepšování dodavatelské schopnosti
 • Zlepšování kvality
 • Snižování nákladů na produkt
 • Zvyšování produktivity stroje, linky, člověka

Nejlepší praktiky průmyslového inženýrství

 • Štíhlá výroba, Štíhlé pracoviště – 5S, Mapování toku hodnot, SMED, Štíhlá administrativa, Týmová práce, Systémy údržby, Kalkulace nákladů, Six Sigma, Ergonomie, Analýza a měření práce, Dílenské plánování a řízení výroby, Nástroje řízení kvality, Systémy zlepšování, simulace, Bezpečné pracoviště, Odstraňování úzkých míst a omezení

Řízení podnikové kultury

 • Nákupní dovednosti
 • Obchodní a prodejní dovednosti
 • Rozvoj personálního oddělení

Interim management

Poradenskou a konzultační činnosti zabezpečujeme v těchto státech a regionech:

 • Česko
 • Slovensko

Reference (naši top klienti)

 • IFE-CR
 • Embraco
 • Boge Elastmetall Slovakia
 • ZF Slovakia
 • ACO Industries
 • Kia Motors Slovakia
 • Tawesco
 • VÚHŽ
 • OMS
 • Greiner assistec
 • V-Podlahy
 • Ecco Slovakia
 • LKT
 • Fosfa

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "studia.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "PODNIKATEĽSKÁ UNIVERZITA", která se zobrazí na linku:
https://studia.edumenu.cz/d-36374/podnikatelska-univerzita-studium-zilina

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce studia.edumenu.cz jsem našel PODNIKATEĽSKÁ UNIVERZITA "https://studia.edumenu.cz/d-36374/podnikatelska-univerzita-studium-zilina". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na studium Kontaktovat organizátora