PODNIKATEĽSKÁ UNIVERZITA

Tento kurz již není aktuální.

Podívejte se na další studia v kategoriích

Profil absolventa

Už niekoľko rokov spájame úspešných podnikateľov, aby boli ich firmy úspešné. Spoločné stretnutia zameriavame na riešenie konkrétnych problémov, projektov, diskusie s osobnosťami a individuálny kaučing. Účastníci štúdia riešia vlastné nápady v oblasti inovácií, obchodu, organizácie, procesov, financií, právnych aspektov podnikania, marketingu či rozvoja podnikovej kultúry.

Štúdium si prispôsobuje každý účastník svojim individuálnym potrebám.

Povinné moduly pokrývajú nasledovné oblasti:

 • Podnikanie a podnikateľské modely, 2 dni
 • Zákazníci a príležitosti na trhu, 2 dni
 • Vedenie seba a druhých, 2 dni
 • Organizácia podniku, 2 dni
 • Podniková ekonomika, 2 dni
 • Právne minimum podnikateľa, 2 dni
 • Obchod a marketing, 2 dni
 • Inovácie, 2 dni
 • Manažment zmeny, 2 dni
 • Podniková kultúra, 2 dni
 • Rozvoj ľudí, 2 dni

Doplnkový program v rozsahu ďalších 16 dní nad rámec povinných modulov štúdia. Účastníci štúdia majú možnosť zúčastniť sa ďalších vybraných seminárov, konferencií a stretnutí s významnými podnikateľmi zo Slovenska a Českej republiky (napr. konferencia Podnikatelia, spojte sa!, Akadémia inovácií, individuálny program).

Pri bilancovaní pridanej hodnoty účastníci sami definovali predovšetkým nasledovné prínosy:

 • Poznanie najnovších trendov v novom svete podnikania a praktické zvládnutie nových a jednoduchých prístupov k podnikaniu, ktoré sa väčšinou nevyučujú na manažérskych a podnikateľských školách, ale sú veľmi účinné v podnikateľskej praxi.
 • Riešenie vlastných problémov spojené s individuálnymi konzultáciami a zameraním štúdia, ktoré si môže každý nastaviť podľa svojich potrieb.
 • Spoznanie zaujímavých ľudí z podnikateľského prostredia.
 • Sieťovanie a spolupráca s inými firmami a inšpirácie s úspešných podnikov na Slovensku a v Českej republike.
 • Merateľné zlepšenie výsledkov svojho vlastného biznisu v priebehu štúdia.

Uplatnění absolventů

 • Majiteľ firmy, ktorý ju chce posunúť na vyššiu úroveň v oblasti obchodu, inovácií, organizácie a vedenia ľudí.
 • Nástupca, ktorý sa pripravuje na prebratie vedenia firmy.
 • Začínajúci podnikateľ, ktorý si chce počas štúdia vytvoriť kvalitne fungujúcu firmu.
 • Manažér v korporácii, ktorý chce rozvinúť svoje podnikanie a inovácie vo svojej spoločnosti.
 • Každý človek, ktorý chce rozvíjať svoj talent a hľadať svoju vlastnú cestu.

Organizace studia

1. Podnikanie a podnikateľské modely, 2 dni

22. – 23. 11. 2018

 • Aké sú kľúčové trendy transformácie podnikateľského sveta a ako sa na ne pripraviť?
 • Ako vytvoriť konkurenčne schopný podnikateľský model?
 • Aké sú základné princípy úspešného podnikania?
 • Ako merať úspech v podnikaní?
 • Ako hľadať svoju vlastnú podnikateľskú cestu?
 • Aké úspešné podnikateľské modely sa presadili vo svete a u nás?
 • Ako pracovať s podnikateľským modelom v meniacom sa prostredí?

2. Zákazníci a príležitosti na trhu, 2 dni

 • Ako analyzovať trh, zákazníkov a nezákazníkov?
 • Ako objavovať a vyhodnocovať príležitosti na trhu?
 • Aké sú potreby a zdroje zákazníkov a ako sa k nim dostať?
 • Ako vytvoriť nový trh?
 • Ako systematicky pracovať s príležitosťami a hrozbami na trhu?
 • Ako to robia iní a ako to chcem robiť ja?

3. Vedenie seba a druhých, 2 dni

 • Aký som, čo viem a čo ma baví?
 • Čo chcem svojim životom a podnikaním povedať?
 • Aké mám hodnoty a ciele?
 • Ako byť úspešný a šťastný v turbulentnom svete?
 • Kde hľadať motiváciu?
 • Ako viesť seba a druhých?
 • Aký je môj osobný podnikateľský model a akčný plán?

4. Organizácia podniku, 2 dni

 • Čo je to organizácia a štruktúra podniku?
 • Ako nastaviť procesy?
 • Ako merať a riadiť ich výkonnosť?
 • Ako štandardizovať opakované činnosti?
 • Ako dlhodobo zvyšovať výkonnosť podniku?
 • Ako plánovať a riadiť činnosti v podniku?
 • Ako vytvoriť svoj vlastný a funkčný systém efektívnej organizácie podniku?

5. Podniková ekonomika, 2 dni

 • Aké ekonomické ukazovatele sú vhodné pre môj podnik?
 • Ako merať ekonomické zdravie firmy?
 • Ako vytvoriť správnu kalkuláciu a stanoviť cenu?
 • Ako spočítať návratnosť investície v meniacom sa prostredí?
 • Aké ukazovatele sledovať vo výkazoch?
 • Ako správne riadiť tok peňazí v podniku?
 • Kde a ako získavať finančné zdroje na svoje podnikanie?

6. Právne minimum podnikateľa, 2 dni

 • Aké sú právne riziká v podnikaní a na čo si treba dávať pozor?
 • Ako dostať späť svoje pohľadávky?
 • Ako sa chrániť pred veriteľmi?
 • Ako si ochrániť svoje duševné vlastníctvo a nápady?
 • Ako postupovať pri konkurze alebo reštrukturalizácii firmy?
 • Aké sú hlavné pravidlá pracovného práva?
 • Ako vyriešiť moje špecifické právne problémy v podnikaní?

7. Obchod a marketing, 2 dni

 • Ako vybudovať aktívny obchod?
 • Ako pripraviť a viesť obchodnú komunikáciu a jednania?
 • Ako robiť účinný marketing a reklamu?
 • Ako využiť internetové a ďalšie nové technológie v obchode?
 • Ako účinne komunikovať so zákazníkmi?
 • Ako prenikať na zahraničné trhy?

8. Inovácie, 2 dni

 • Ako vytvárať výnimočné riešenia pre zákazníka cez inovácie?
 • Ako sa odlišovať od konkurentov?
 • Ako vytvoriť produkty a služby, ktoré nemajú konkurenciu?
 • Ako konkurovať výnimočnými procesmi a podnikateľskými modelmi?
 • Kde hľadať inšpirácie pre nové a netradičné riešenia?
 • Ako vytvoriť v podniku inovačnú kultúru?

9. Manažment zmeny, 2 dni

 • Ako pripraviť a riadiť zmeny v podniku?
 • Ako organizovať a viesť projekty zmien?
 • Ako zostaviť a organizovať projektové tímy zmien?
 • Ako zlepšiť doťahovanie vecí do konca?
 • Ako zjednodušovať veci v podniku a eliminovať byrokraciu a zložitosť?
 • Ako stabilizovať, ale nekonzervovať dosiahnuté zmeny?

10. Podniková kultúra, 2 dni

 • Aké sú naše podnikové hodnoty?
 • Ako budovať spoločný podnikový jazyk a kultúru?
 • Ako produktívne riešiť konflikty a premeniť problémy na príležitosti?
 • Ako rozvíjať dôveru a spoluprácu?
 • Ako vytvoriť podnikateľskú kultúru a premeniť zamestnancov na spolupodnikateľov?
 • Ako merať a dlhodobo rozvíjať podnikovú kultúru?

11. Rozvoj ľudí, 2 dni

 • Ako merať a rozvíjať ľudský potenciál?
 • Ako funguje motivácia?
 • Ako vytvoriť prostredie slobody a výkonnosti v práci?
 • Ako hľadať a rozvíjať talenty?
 • Ako rozvíjať znalosti v podniku?
 • Ako lepšie spolupracovať v tíme?
 • Ako rozvíjať zdravý rozum a nasadenie ľudí v podniku?

12. Strategický manažment, 2 dni

 • Ako vytvoriť stratégiu v prostredí, ktoré sa stále mení?
 • Ako prejsť od strategických plánov k úspešným akciám?
 • Ako riadiť strategické napredovanie firmy?
 • Čo je dôležité pre dlhodobú životnosť úspešného podniku?
 • Ako vytvárať strategické partnerské siete?
 • Ako zaistiť, aby sa môj podnik rozvíjal, aj keď v ňom už nebudem?

další informace

Standardní délka studia
2 roky (4 semestre)
Interval studia
otevírá se jednou ročně
Poplatek za přijímací zkoušky
0 € (0 € bez DPH)

Cena

Cena bez DPH
6 350 €
Cena s 20% DPH
7 620 € s DPH
Poznámka k ceně
Splátky: 1.587,50 Eur bez DPH/ 1 semester

Kontaktní údaje

Www stránka aktivity
www.podnikatelskauniverzita.sk

(Tady najdete více informací o této aktivitě)

Kontakt
Zuzana Gaňová
tel: +42141 23 99 090
mobil: +421 910 944 218
e-mail: ganova@ipaslovakia.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo studia

IPA Slovakia s.r.o., Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina, Slovensko

Zobrazit další studia

Detail organizátora

Organizátor

IPA Slovakia, s.r.o.

Sídlo Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina, Slovensko
Kontakt na společnost Telefon: +421412399090
E-mail: info@ipaslovakia.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

V devadesátých letech jsme vytvořili konzultačně-vzdělávací instituci zaměřenou na rozvoj průmyslového inženýrství, kterou jsme v roce 2000 propojili s aktivitami největší společnosti pro aplikovaný výzkum a technické inovace v Evropě – Fraunhofer Gesellschaft.

Dnes jsme nezávislou společností, která je propojená na mezinárodní síť významných partnerů v oblasti výzkumu a inovací, včetně Fraunhoferové společnosti. Naší nejsilnější stránkou je tým zkušených profesionálů, kteří mají velké praktické zkušenosti a patří k lídrům ve svém oboru.

Kurzy pro veřejnost

Poskytujeme kompletní program rozvoje pracovníků od vrcholového managementu přes střední management, průmyslových inženýrů a mistrů až po řadové pracovníky ve výrobě nebo v jiných odděleních.

Naše vzdělávání je zaměřené na praktické řešení problémů v podniku, individuální rozvoj člověka, objevování vlastního talentu a vnitřní motivaci. Všechny tréninkové a rozvojové programy pro Vás připravujeme na základě odborných zkušeností našich lektorů, kteří jsou dennodenně konfrontovaní s praxí.

Jednotlivé tréninky realizujeme formou otevřeného vzdělávání v našich tréninkových centrech podle aktuální nabídky. Na základě požadavků umíme trénink realizovat formou firemního vzdělávání přímo u Vás s upraveným obsahem tréninku.

Kurzy na míru

Během tréninků se snažíme maximálně využít Vaše reálné prostředí, ve kterém probíhá výuka. V rámci tréninků se řeší konkrétní problémy, na kterých účastníci získají praktické zručnosti a návod, jak řešit obdobné problémy v budoucnosti.

Průřezově umíme téma poskládat z následujících oblastí:

 • Strategické inovace a příležitosti
 • Restrukturalizace a reinženýring
 • Zvyšování výkonnosti procesů
 • Nejlepší nástroje průmyslového inženýrství
 • Rozvoj podnikové kultury prostřednictvím softskills

Kromě rozvojových a vzdělávacích programů Vám umíme naše zkušenosti odevzdat i prostřednictvím poradenství, koučinku, případně jejich kombinací.

Poradenství

Analýza potenciálů

Strategické inovace a příležitosti

Restrukturalizace a reinženýring

Zvyšování výkonnosti procesů

 • Optimalizace logistických procesů
 • Optimalizace počtu pracovních míst
 • Zlepšování dodavatelské schopnosti
 • Zlepšování kvality
 • Snižování nákladů na produkt
 • Zvyšování produktivity stroje, linky, člověka

Nejlepší praktiky průmyslového inženýrství

 • Štíhlá výroba, Štíhlé pracoviště – 5S, Mapování toku hodnot, SMED, Štíhlá administrativa, Týmová práce, Systémy údržby, Kalkulace nákladů, Six Sigma, Ergonomie, Analýza a měření práce, Dílenské plánování a řízení výroby, Nástroje řízení kvality, Systémy zlepšování, simulace, Bezpečné pracoviště, Odstraňování úzkých míst a omezení

Řízení podnikové kultury

 • Nákupní dovednosti
 • Obchodní a prodejní dovednosti
 • Rozvoj personálního oddělení

Interim management

Poradenskou a konzultační činnosti zabezpečujeme v těchto státech a regionech:

 • Česko
 • Slovensko

Reference (naši top klienti)

 • IFE-CR
 • Embraco
 • Boge Elastmetall Slovakia
 • ZF Slovakia
 • ACO Industries
 • Kia Motors Slovakia
 • Tawesco
 • VÚHŽ
 • OMS
 • Greiner assistec
 • V-Podlahy
 • Ecco Slovakia
 • LKT
 • Fosfa

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "studia.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "PODNIKATEĽSKÁ UNIVERZITA", která se zobrazí na linku:
https://studia.edumenu.cz/d-36374/podnikatelska-univerzita-studium-zilina

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce studia.edumenu.cz jsem našel PODNIKATEĽSKÁ UNIVERZITA "https://studia.edumenu.cz/d-36374/podnikatelska-univerzita-studium-zilina". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Studia, které by vás mohly zajímat

1. MBA Executive Management

European School of Business & Management SE
Praha 2 - Vinohrady

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

2. Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR

Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze
Praha

externí, kvalifikační

externí, kvalifikační

top

3. MBA Management, organizace a řízení

Business Institut EDU a.s.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

4. CŽV - Andragogika a personální řízení 2020

Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze
Praha

dálkové, kvalifikační

dálkové, kvalifikační

top

5. MBA Corporate Management

European School of Business & Management SE
Praha 2 - Vinohrady

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top