Právo, další programy celoživotního vzdělávání, kurzy a semináře

Tento kurz již není aktuální.

Podívejte se na další studia v kategoriích

Profil absolventa

Absolvent získá znalosti a dovednosti v daných oblastech. Profil absolventa je utvářen třemi skupinami předmětů. Jsou jimi předměty obecného základu umožňující obeznámení se základy právní teorie a základů stěžejních právních disciplin (státověda, ústavní právo, občanské právo hmotné a procesní, obchodní právo, trestní právo a evropské právo) a předměty specializované (např. správní věda, správní právo v části obecné i zvláštní, finanční právo). Výše uvedené znalosti a dovednosti vedou ke zvýšené uplatnitelnosti absolventa v daných oblastech.

další informace

Standardní délka studia
4 semestry (2 roky)
Interval studia
otevírá se jednou ročně
Způsoby ukončení studia
osvědčení nebo možnost přestupu do řádného studia s možností získat vysokoškolský titul
Vyučovací jazyk
český jazyk
Akreditovaná vysoká škola poskytující titul
Masarykova univerzita
Přijímací zkouška

Test studijních předpokladů – více informací na: http://www.muni.cz/admission/tsp

Poplatek za přijímací zkoušky (neplátce DPH)
200 Kč
Cena (neplátce DPH)
25 000 Kč
Poznámka k ceně
cena za akademický rok pro bakalářský program, splatná ve dvou splátkách po jednotlivých semestrech. Pro mgr. program je cena stanovena na 60 000 Kč, pro navazující mgr. program pak 40 000 Kč.

Kontaktní údaje

Www stránka aktivity
www.law.muni.cz

(Tady najdete více informací o této aktivitě)

Kontakt
Mgr. Jana Lautrbachová
tel: (+420) 549 495 664
e-mail: Jana.Lautrbachova@law.muni.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo studia

Veveří 70, 611 80, Brno, Česko střed

Zobrazit další studia

Detail organizátora

Organizátor

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Sídlo Veveří 70, 61180, Brno, Česko
Kontakt na společnost Telefon: 549 49 3324 (Mgr.), 549 49 6579 (Bc.)
Fax: 541 213 162
E-mail: Jana.Lautrbachova@law.muni.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

Současnou Právnickou fakultu Masarykovy univerzity je možné charakterizovat jako:
moderní, dynamickou fakultu, kde v centru zájmu je pedagogická činnost společně s vědeckým bádáním;
významné pedagogické pracoviště připravující na profesní dráhu studenty v řadě oborů. Centrem vzdělávání je výchova budoucích právníků s akcentem jak na získání širokého spektra znalostí či dovedností, tak na profilaci již v průběhu studia;
fakultu, která nabízí studentům v rámci povinných a povinně volitelných předmětů široké spektrum znalostí, a současně jako fakultu, která jako první v ČR zahájila systematickou realizaci klinické a praktické výuky právních dovedností;
instituci, kde termín „výzkumná činnost“ a „vědecká bádání“ nezůstává jen prázdným pojmem;
fakultu realizující desítky kontaktů se zahraničními odborníky a pedagogicko-vědeckými institucemi jak na individuální, tak na institucionální úrovni;

Seznam poboček

Název město Tel E-mail
Masarykova univerzita Brno 549 49 1111 info@muni.cz
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity Brno
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity Brno
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Brno 549491911 info@fss.muni.cz
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno
Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno 549 49 3324 (Mgr.), 549 49 6579 (Bc.) Jana.Lautrbachova@law.muni.cz
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "studia.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Právo, další programy celoživotního vzdělávání, kurzy a semináře", která se zobrazí na linku:
https://studia.edumenu.cz/d-33397/pravo-dalsi-programy-celozivotniho-vzdelavani-kurzy-a-seminare-studium-brno

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce studia.edumenu.cz jsem našel Právo, další programy celoživotního vzdělávání, kurzy a semináře "https://studia.edumenu.cz/d-33397/pravo-dalsi-programy-celozivotniho-vzdelavani-kurzy-a-seminare-studium-brno". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Studia, které by vás mohly zajímat

Zadaným kritériím neodpovídá žádné studium.