top

Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR 2024

externí studium

kvalifikační studium

Praha

Profil absolventa

Kurz postihuje významné proměny v řízení lidí. Důraz je kladen na strategické kontexty, pozornost je zaměřena na přístupy k řízení a organizaci práce v různých typech organizací a na řízení talentu. Program zahrnuje problematiku budování firemní značky, trendy v získávání a výběru pracovníků, v přístupech k řízení pracovního výkonu, odměňování, rozvoji, vzdělávání a využívání dat, obsahuje rovněž problematiku vedení lidí a emoční inteligence.

Organizace studia

Realizace kurzu: 1× ročně, 10 modulů, 1 modul (5 hodin) měsíčně, celkem 50 hodin, vždy ve čtvrtek od 12:30 do 17:30 hod., v období únor 2024 – leden 2025 (vyjma července a srpna), v lednu 2025 ukončení kurzu (slavnostní předání osvědčení). Kurz je zakončen závěrečnou písemnou prací (případová studie či esej na zvolené téma). Absolventi obdrží osvědčení vydané Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

Termíny kurzu: 29. 2., 21. 3., 18. 4., 23. 5., 20. 6., 19. 9., 17. 10., 14. 11., 5. 12., 16. 1. 2025 a ukončení kurzu (předání osvědčení).

Místo konání kurzu: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha 1, Celetná 20, místnost č. 247.

další informace

Standardní délka studia
1 rok (10 modulů, 1 modul/5 hodin)
Interval studia
otevírá se jednou ročně
Vyučovací jazyk
český jazyk
Termín podání přihlášek
16.2.2024
Přijímací zkouška

Přijímací řízení se nekoná. Podmínkou pro zařazení do kurzu je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

Poplatek za přijímací zkoušky
0 Kč (0 Kč bez DPH)

Cena

Cena bez DPH
24 000 Kč
Cena s 21% DPH
29 040 Kč s DPH

Studijní obor

Kontaktní údaje

Www stránka aktivity
kanpr.ff.cuni.cz

(Tady najdete více informací o této aktivitě)

Kontakt
PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.
tel: +420 221 619 603
e-mail: olga.behounkova@ff.cuni.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo studia

Celetná 20, Praha, Česko Praha 1

Zobrazit další studia

Detail organizátora

Organizátor

Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze

Člen AIVD ČR
Sídlo Celetná 20, 11638, Praha 1, Česko
Kontakt na společnost Telefon: +420221619608
E-mail: michal.serak@ff.cuni.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

Katedry andragogiky a personálního řízení mají společný cíl – lidský rozvoj. Mezi andragogikou a personálním řízením proto existuje nemálo přesahů, které si vyžadují koexistenci řady disciplín, zachovávající nejen jejich svébytné charakteristiky, ale současně podněcující synergické efekty.

Seznam poboček

Název město Tel E-mail
Filozofická fakulta UK Praha 1
Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze Praha 1 +420221619608 michal.serak@ff.cuni.cz

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "studia.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR 2024", která se zobrazí na linku:
https://studia.edumenu.cz/d-326739/trendy-v-rizeni-lidi-soucasnost-a-budoucnost-hr-2024-studium-praha

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce studia.edumenu.cz jsem našel Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR 2024 "https://studia.edumenu.cz/d-326739/trendy-v-rizeni-lidi-soucasnost-a-budoucnost-hr-2024-studium-praha". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na studium Kontaktovat organizátora