top

MPA - Master of Public Administration

dálkové studium

kvalifikační studium

Brno

Nezávazně objednat

Profil absolventa

Mezinárodně uznávaný program MPA je zaměřený na zvýšení kompetencí ve veřejné správě. Je určený zejména těm, kteří se pohybují na úseku veřejného sektoru a chtějí získat specializované znalosti v dílčích činnostech výkonu veřejné správy.

Úspěšní absolventi programu získají mezinárodně uznávaný titul MPA uváděný za jménem.

Organizace studia

Vzdělávání probíhá kombinovanou formou celkem ve 4 semestrech. V prvních třech semestrech se uskuteční 3 – 4 setkání, a to vždy ve víkendových dnech. Čtvrtý semestr je pak určený zejména k vypracování závěrečné práce a její obhajobě.

Výuka probíhá v jednotlivých modulech, které budou účastníky vzdělávat v daných tématech. Celkem je program tvořen 13 povinnými moduly, v rámci toho jsou 2 moduly, které se skládají z volitelných předmětů.

Pro ty, kteří neabsolvovali magisterské nebo bakalářské právnické studium na právnické fakultě je obligatorní kurz Právní znalosti a dovednosti I. a II., který účastníci absolvují před prvním semestrem. Účastníkům tento kurz umožní základní orientaci v právu.

další informace

Standardní délka studia
4 semestry
Interval studia
otevírá se jednou za pololetí
Vyučovací jazyk
čeština
další informace

V podzimním semestru 2017 bude výuka zahájena v měsíci září.

Akreditovaná vysoká škola poskytující titul
Masarykova univerzita
Termín podání přihlášek
1.1.1970
Přijímací zkouška

Předpoklady pro přijetí ke studiu jsou:

  • ukončené vysokoškolské vzdělání
  • praxe na manažerské pozice nebo v oblasti práva
  • časová kapacita a pozitivní motivace ke studiu
  • odpovídající intelektuální znalosti a analytické myšlení

Přijímací řízení je zahájeno na základě doručení kompletně vyplněné Přihlášky ke vzdělání s přílohami:

  • Přihláška ke vzdělání
  • strukturovaný životopis
  • motivační dopis
  • ověřená kopie dokladu o vysokoškolském vzdělání
  • Prohlášení uchazeče o vzdělání
Poplatek za přijímací zkoušky
0 Kč (0 Kč bez DPH)

Cena

Cena bez DPH
126 000 Kč
Cena s 21% DPH
152 460 Kč s DPH

Studijní obor

Kontaktní údaje

Www stránka aktivity
mpa.law.muni.cz

(Tady najdete více informací o této aktivitě)

Kontakt
Bc. Jana Würzlerová
tel: +420 549 498 531
e-mail: Jana.Wurzlerova@law.muni.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo studia

Veveří 70, 611 80, Brno, Česko střed

Zobrazit další studia

Detail organizátora

Organizátor

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Sídlo Veveří 70, 61180, Brno, Česko
Kontakt na společnost Telefon: 549 49 3324 (Mgr.), 549 49 6579 (Bc.)
Fax: 541 213 162
E-mail: Jana.Lautrbachova@law.muni.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

Současnou Právnickou fakultu Masarykovy univerzity je možné charakterizovat jako:
moderní, dynamickou fakultu, kde v centru zájmu je pedagogická činnost společně s vědeckým bádáním;
významné pedagogické pracoviště připravující na profesní dráhu studenty v řadě oborů. Centrem vzdělávání je výchova budoucích právníků s akcentem jak na získání širokého spektra znalostí či dovedností, tak na profilaci již v průběhu studia;
fakultu, která nabízí studentům v rámci povinných a povinně volitelných předmětů široké spektrum znalostí, a současně jako fakultu, která jako první v ČR zahájila systematickou realizaci klinické a praktické výuky právních dovedností;
instituci, kde termín „výzkumná činnost“ a „vědecká bádání“ nezůstává jen prázdným pojmem;
fakultu realizující desítky kontaktů se zahraničními odborníky a pedagogicko-vědeckými institucemi jak na individuální, tak na institucionální úrovni;

Seznam poboček

Název město Tel E-mail
Masarykova univerzita Brno 549 49 1111 info@muni.cz
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity Brno
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity Brno
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Brno 549491911 info@fss.muni.cz
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno
Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno 549 49 3324 (Mgr.), 549 49 6579 (Bc.) Jana.Lautrbachova@law.muni.cz
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "studia.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "MPA - Master of Public Administration", která se zobrazí na linku:
https://studia.edumenu.cz/d-294407/mpa-master-of-public-administration-studium-brno

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce studia.edumenu.cz jsem našel MPA - Master of Public Administration "https://studia.edumenu.cz/d-294407/mpa-master-of-public-administration-studium-brno". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na studium Kontaktovat organizátora