MBA Management ve zdravotnictví

dálkové studium

MBA studium

Praha

Nezávazně objednat

Profil absolventa

Program MBA Management ve zdravotnictví objasňuje studentům principy fungování zdravotnických zařízení včetně řízení jejich finančních aspektů, lidských zdrojů, projektového plánování i právní problematiky. Na základě absolvování tohoto programu bude student schopný navrhnout vlastní model zvýšení efektivity fungování zdravotnického zařízení, jeho vhodnou organizační strukturu, strategii a směřování, mechanismy řízení i zavést vhodný kontrolní systém. Program management ve zdravotnictví je navržen speciálně pro zástupce středního a vyššího managementu působící v prostředí zdravotnictví a zabývajících se tvorbou strategie a hospodařením zdravotnických institucí všech forem vlastnictví. Do programu se mohou přihlásit zástupci jakýchkoliv zařízení zdravotnického či sociálního zaměření ze státního i soukromého sektoru. Je vhodný pro manažery farmaceutických společností, lázeňských zařízení, pojišťoven a mnoho dalších.

Organizace studia

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset studijních modulů, které jsou rozděleny do dvou semestrů po pěti modulech. Na konci studia pak student vypracuje závěrečnou práci, která se obhajuje před komisí.
V každém semestru se konají dva semináře, kde se studenti setkají s jednotlivými lektory pro jednotlivé studijní moduly. Lektoři zde studenty seznámí s probíranou látkou jednotlivých modulů a s podmínkami jejich absolvování.
První seminář se koná vždy na začátku studia a obsahuje úvodní informační uvítání studentů ze strany Cambridge Business School a výklad za první dva moduly. V polovině prvního semestru se pak koná druhý seminář, jenž pokrývá zbývající tři moduly semestru. V druhém semestru probíhají také 2 semináře, kdy na prvním je výklad za první tři moduly a na druhém za poslední dva. Studenti tak za celé studium absolvují celkem čtyři semináře.
Výklad za jeden modul je v rozsahu tří vyučovacích hodin (3×45 minut).
Studium je dále realizováno distanční formou – online komunikačními prostředky (e-learning). Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní intranet.
V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory různými způsoby – telefonicky, dotazem skrze studentskou sekci, prostřednictvím e-mailové komunikace, videokonference či osobně.
Studenti se na plnění studijních povinností připravují účastí na seminářích, konzultacemi s lektory a samostudiem podkladů, které jsou dostupné ve studentské sekci.
Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení seminární práce z každého modulu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Účast na seminářích povinná není, přestože je velmi doporučována.
Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce a její následnou obhajobou.

další informace

Standardní délka studia
1 rok
Interval studia
otevírá se jednou čtvrtletně
Vyučovací jazyk
čeština
Termín podání přihlášek
1.1.1970
Přijímací zkouška

není

Poplatek za přijímací zkoušky
0 Kč (0 Kč bez DPH)

Cena

Cena bez DPH
84 000 Kč
Cena s 21% DPH
101 640 Kč s DPH
Poznámka k ceně
Při platbě v jedné splátce.

Studijní obor

Kontaktní údaje

Kontakt
Ing. Ivana Gazdová
tel: +420 222 212 895
mobil: +420 601 553 562
e-mail: info@cambschool.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo studia

V Jámě 1/699 Praha 1 - Nové Město, 110 00, Praha, Česko Praha 1

Zobrazit další studia

Detail organizátora

Organizátor

Cambridge Business School s.r.o.

Člen AIVD ČR
Sídlo V Jámě 1/699, 11000, Praha 1 - Nové Město, Česko
Kontakt na společnost Telefon: 222 212 895
E-mail: info@cambschool.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

Cambridge Business School je prestižní vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního manažerského vzdělání v profesně vzdělávacích programech MBA, BBA a LL.M. Ty jsou ideálním řešením pro všechny, kteří chtějí investovat do svého osobního rozvoje a získat poznatky okamžitě přenositelné do praxe.

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "studia.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "MBA Management ve zdravotnictví", která se zobrazí na linku:
https://studia.edumenu.cz/d-278962/mba-management-ve-zdravotnictvi-studium-praha

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce studia.edumenu.cz jsem našel MBA Management ve zdravotnictví "https://studia.edumenu.cz/d-278962/mba-management-ve-zdravotnictvi-studium-praha". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na studium Kontaktovat organizátora