Hospodářská politika a správa

Tento kurz již není aktuální.

Podívejte se na další studia v kategoriích

Profil absolventa

Bankovnictví – Společným rysem odborného profilu absolventů tohoto oboru je aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka, schopnost reagovat na nové informační technologie a využívat je při získávání dat a informací z nadnárodních i národních bank a dalších finančních institucí. Pro tento účel budou absolventi vybaveni poznatky o funkci bank a finančního investování v globalizující se ekonomice a znalostmi retailových finančních služeb.

Pojišťovnictví – Absolventi budou mít potřebný národohospodářský rozhled a současně schopnost posuzovat problematiku v konkrétních podmínkách českého a světového pojistného trhu. Budou schopni získané znalosti uplatnit v konkrétních podmínkách pojišťovny či penzijního fondu, případně u subjektů poskytující zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví. Absolvováním získají zákonem požadované vzdělání pro zprostředkovatelskou činnost. Budou znát právní podobu, organizaci, regulační nástroje pojišťoven a penzijních fondů a získají základní znalosti pro manažerské i odborné činnosti na všech úrovních řízení.

Veřejná správa – Absolventi oboru jsou připravováni především pro práci na samostatných odborných či vedoucích pozicích ve státní správě, a to na ústřední i územní úrovni. Velmi dobré předpoklady budou mít pro působení v územní samosprávě, a to ve volených i úřednických funkcích. Uplatní se rovněž jako specialisté v politických stranách, lobbistických a dalších organizacích, které se podílejí na tvorbě politických rozhodnutí v oblasti veřejné správy. Široká škála odborných předmětů z různých oblastí jim dá předpoklady i pro působení na odborných a nižších manažerských funkcích v soukromém sektoru, zejména ve firmách, jejichž příjem je zajištěn z veřejných zakázek, resp. spolupráce s veřejným sektorem.

další informace

Standardní délka studia
6-4
Interval studia
otevírá se jednou ročně

Kontaktní údaje

Kontakt

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo studia

Estonská 500, Praha, Česko Praha 10

Zobrazit další studia

Detail organizátora

Organizátor

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Sídlo Estonská 500, 101 00, Praha 10, Česko
Kontakt na společnost Telefon: +420 210 088 800
Fax: +420 210 088 851
E-mail: jitka.kastankova@vsfs.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

Jsme členy Společenství škol, mimořádné soustavy soukromých škol různých stupňů. Stali jsme se první soukromou ekonomickou univerzitou v České republice s více než 4000 studentů. Na českém edukačním trhu působíme již přes šestnáct let a poskytujeme všechny stupně vysokoškolského vzdělání: bakalářské (titul Bc.), navazující magisterské (titul Ing. a Mgr.) a doktorské vzdělání (titul Ph.D.). Ve spolupráci se City University of Seattle z USA dále nabízíme a organizujeme celosvětově uznávané manažerské studium MBA v anglickém jazyce. Pro zájemce o oba typy studia jsme připravili program Joint Degree, který umožňuje současné získání titulu Ing. a MBA. Spolu s dalšími vzdělávacími produkty tak vytváříme pevné základy Vašeho celoživotního učení.

Seznam poboček

Název město Tel E-mail
Vysoká škola finanční a správní, a.s. Praha 10 +420 210 088 800 jitka.kastankova@vsfs.cz
BANKOVNÍ AKADEMIE – Gymnázium a Střední odborná škola, a.s. Praha 10 +420 255 785 727 kurzy@bank-akademie.cz

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "studia.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Hospodářská politika a správa", která se zobrazí na linku:
https://studia.edumenu.cz/d-276985/hospodarska-politika-a-sprava-studium-praha

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce studia.edumenu.cz jsem našel Hospodářská politika a správa "https://studia.edumenu.cz/d-276985/hospodarska-politika-a-sprava-studium-praha". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Studia, které by vás mohly zajímat

1. Technické znalectví a expertní inženýrství

Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně
Brno

dálkové, magisterské

dálkové, magisterské

top

2. UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave
Bratislava

externí, Univerzita třetího věku

externí, Univerzita třetího věku