super

Mechanik elektrotechnik

Profil absolventa

Studenti získávají vzdělání v oblasti elektroniky, činnosti elektronických obvodů, ověřování funkce jednotlivých zapojení a funkčních celků, výroba, montáž, provoz, obsluha, seřizování, oživování, diagnostikování, opravy elektronických prvků a zařízení z oblastí elektroniky v rozsahu dle zaměření oboru. Ve 3. ročníku volba specializace: Kancelářská a výpočetní technika Informační technologie Mechatronika

Uplatnění absolventů

Široké uplatnění ve všech typech státního a soukromého sektoru při výrobě, montáži, opravách a servisní činnosti v rozsahu dle zaměření oboru z oblastí slaboproudé elektroniky, výpočetní techniky, programovatelných automatů, počítači řízených strojů, center a linek, zabezpečovacích systémů budov a zařízení, v automobilovém průmyslu, ve všech oblastech s využíváním výpočetní techniky, popř. provozování samostatné podnikatelské činnosti ve své profesi. Možnost ucházet se o další studium na vyšší odborné škole nebo vysoké škole v přínbuzných oborech.

další informace

Standardní délka studia
4 roky
Interval studia
otevírá se jednou ročně
Způsoby ukončení studia
maturitní zkouška
Vyučovací jazyk
český
Ubytování, strava a volný čas studentů
Ubytování na Domově mládeže, zájmové umělecké a sportovní kroužky, autoškola, taneční. K dispozici kantýna, jídelna s výběrem 2 jídel.
Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se nekoná. Žáci jsou přijímáni na základě prospěchu z 8. a 9. třídy ZŠ.

Poplatek za přijímací zkoušky (neplátce DPH)
0 Kč (státní škola, bez poplatku)
Cena (neplátce DPH)
bezplatně
Poznámka k ceně
státní škola, bez poplatku

Studijní obor

Kontaktní údaje

Www stránka aktivity
www.iss-copbrno.cz

(Tady najdete více informací o této aktivitě)

Kontakt
Hana Vranková
tel: +420 548 515 123
fax: +420 548 216 381
e-mail: nabor@iss-copbrno.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo studia

Olomoucká 61, 627 00, Brno, Česko Slatina

Zobrazit další studia

Detail organizátora

Organizátor

Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace

Certifikát ISO
Sídlo Olomoucká 61, 627 00, Brno-město, Česko
Kontakt na společnost Telefon: 548 515 124
Fax: 548 216 381
E-mail: josef.klein@sstebrno.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

Moderní státní škola se špičkovým vybavením ,téměř 1500 spokojených studentů: Jedna z největších a nejmodernějších středních odborných škol v ČR, držitelka Certifikátu kvality ve vzdělávání ISO 9001 : 2009, zapojena v projektech evropských fondů a mezinárodní spolupráce, škola s vysokou úrovní odbornosti.

■ Hodnocení školy Českou školní inspekcí:

„Přednosti školy spočívají ve vysoce efektivním systému řízení, v inovativním a pravidelném zavádění nových technologií do výuky a ve využití dlouhodobě prosperující a mimořádně bohaté spolupráce se sociálními partnery. Ve svém vývoji směřuje škola k neustálé-mu zvyšování kvality procesu vzdělávání.“

■ O škole:

Státní škola s atraktivními obory zaměřenými na:

 • informační technologie
 • elektroniku
 • strojírenství
 • ekonomiku

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITOU:

18–20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE – počítačové sítě a informační systémy

26–41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK – mechanik elektronik – !!!unikátní možnost získání výučního listu i maturity během 4 standardních let studia!!!

– multimediální technika

– informační technologie

– mechatronika

23–41-M/01 STROJÍRENSTVÍ – počítačové systémy a programování

23–45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ – programování CNC strojů – !!!unikátní možnost získání výučního listu i maturity během 4 standardních let studia!!!

63–41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – asistent/ka obchodu a služeb

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM:

26–52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE

23–56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ – obráběč na CNC strojích

23–69-H/01 PUŠKAŘ

23–51-H/01 STROJNÍ MECHANIK – zámečník

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM – STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITOU URČENÉ PRO

ABSOLVENTY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM – forma denní a dálková:

23–43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA – strojírenské obory

26–41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA

podrobné informace na www.sstebrno.cz Nabízíme unikátní možnost získání maturity i výučního listu během 4 standardních let studia v oboru vzdělávání Mechanik elek-trotechnik a Mechanik seřizovač v rámci ověřování nového modelu vzdělávání na středních školách v ČR. Ve 3. ročníku žák vykoná závěrečnou učňovskou zkoušku a bez ohledu na její výsledek pokračuje ve 4. ročníku k maturitě.

■ Důvody, proč studovat na této škole, co studenti školy oceňují:

 • jedna z největších a nejmodernějších středních odborných škol v ČR
 • trvale velmi dobrá pověst u veřejnosti včetně budoucích zaměstnavatelů
 • výuka ve studijních a učebních oborech se vzájemnou prostupností
 • Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
 • úzká spolupráce s VUT Brno – fakulta strojní, elektro, informačních technologií
 • kvalitní příprava na VŠ, VOŠ, vysoká úspěšnost přijetí
 • po vyučení možnost získání maturity nástavbovým studiem
 • úzká spolupráce s moderními firmami regionu
 • výborné uplatnění na trhu práce, odborná praxe ve firmách
 • zahraniční stáže v Anglii, Německu a Maďarsku, exkurze, lyžařské kurzy v Alpách
 • účast v soutěžích odborných dovedností, sportovních a zájmových soutěžích
 • školné se neplatí, zdarma pracovní oděv a obuv, učebnice půjčujeme
 • výborná dopravní dostupnost
 • práce ve studentském parlamentu, zapojení do mezinárodních akcí a zajímavých projektů
 • mnoho sportovních a zájmových kroužků
 • vzdělávání pomocí e-learningu z domova
 • možnost získat ECDL certifikát ve výpočetní technice a certifikát CISCO z počítačových sítí
 • absolventi elektrotechnických oborů získají osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice vyhl. č.50/1978 Sb.
 • obor strojní mechanik získá svářečský průkaz a osvědčení o zkoušce svářeče
 • možnost získat státní zkoušku z psaní na osobním počítači a z obchodní korespondence
 • programování v CAD/CAM
 • podpora sportovně nadaných žáků – individuální studium, spolupráce se sportovními kluby
 • poradenská pomoc školního poradenského pracoviště se školním psychologem

■ Vybavení školy:

 • mimořádně moderní technické vybavení pro výuku z projektů EU
 • odborné učebny CNC vybavené řídícími systémy Siemens, Heidenhain, Fanuc, Acramatic
 • multimediální učebny, jazykové učebny
 • špičkové učebny mechatroniky a elektroniky
 • odborná pracoviště pro oblast CNC technologií
 • tvorba modelů pomocí 3D tiskárny
 • názorná výuka – interaktivní tabule, dataprojektory
 • celodenní připojení na internet, WiFi
 • informační centrum s knihovnou a studovnou včetně možnosti tisku a kopírování
 • velká tělocvična s posilovnou, zrcadlovým sálem a kompletním hygienickým zázemím
 • jídelna s výběrem ze tří jídel, krásná kantýna, nápojové automaty
 • domov mládeže pro všechny mimobrněnské žáky

■ Služby rodičům:

 • prospěch, docházka, objednávání obědů přes internet

■ Dny otevřených dveří:

sobota 7.12.2013 a 14.12.2013, 18.1.2014 a 8.2.2014

pátek 24.1.2014

Reference (naši top klienti)

 • Úřad práce ČR
 • Honeywell s.r.o.
 • Kolmorgen s.r.o.

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "studia.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Mechanik elektrotechnik", která se zobrazí na linku:
https://studia.edumenu.cz/d-26972/mechanik-elektrotechnik-ctvrtletni-studium-brno

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce studia.edumenu.cz jsem našel Mechanik elektrotechnik "https://studia.edumenu.cz/d-26972/mechanik-elektrotechnik-ctvrtletni-studium-brno". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na studium Kontaktovat organizátora