top

Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

denní studium

bakalářské studium

Brno

Nezávazně objednat

Profil absolventa

Po úspěšném ukončení studia získají absolventi legislativně nezbytný kvalifikační předpoklad učitele střední školy a vysokoškolský titul Bc. Absolventi mohou pracovat jako učitelé praktického vyučování a odborného výcviku střední školy.

Organizace studia

Studium probíhá jako denní i kombinované.

další informace

Standardní délka studia
3
Interval studia
otevírá se jednou ročně
Vyučovací jazyk
český jazyk
Přijímací zkouška

Přijímací řízení

Uchazeči o studium budou přijímáni na základě úspěšného absolvování testu všeobecných středoškolských znalostí a na základě dosaženého studijního průměru ukončeného středoškolského studia.

Druhé kolo přijímacího řízení: přihlášky do 30. 6. 2020, on-line přijímací zkouška 23. 7. 2020

Předpoklady pro přijetí Ukončené střední vzdělání s maturitou, střední vzdělání s výučním listem nebo vyšší odborné vzdělání oborů zemědělského, potravinářského, ekologického, mechanizačního, ekonomického, lesnického, dřevařského, zahradnického a veterinárního zaměření.

Studijní obor

Kontaktní údaje

Www stránka aktivity
icv.mendelu.cz

(Tady najdete více informací o této aktivitě)

Kontakt
Bc. Iva Urbánková
tel: +420 545 135 208
e-mail: iva.urbankova@mendelu.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo studia

Zemědělská 5, 613 00, Brno, Česko sever

Zobrazit další studia

Detail organizátora

Organizátor

Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně

Člen AIVD ČR
Sídlo Zemědělská 5, 613 00, Brno, Česko
Kontakt na společnost Telefon: 545135207
E-mail: odov.icv@mendelu.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně nabízí kurzy v těchto oblastech:

  • kurzy jazykové (angličtina, španělština, ruština, francouzština, němčina, čeština pro cizince)
  • kurzy pro pedagogy alektory (Učitelství odborných předmětů,Kariérní poradenství na SŠ, Písemná a elektronická komunikace,Lektor dalšího vzdělávání, Pedagog volného času atd.)
  • kurzy osobnostního rozvoje (Rétorika a veřejné vystupování, Time management, Efektivní učení, atd.)
  • ekonomické a manažerské kurzy (Projektový management, Oceňování podniku, Základy finančního řízení atd.)
  • kurzy v oblasti zemědělství a lesnictví (Kurz pro výkon obec zemědělských činností, Rostlinolékařství, Arboristika, Základy vinařství, Úvod do degustace, Základy sommeliérství atd.)
  • kurzy v oblasti potravinářství (Zpracování masa a výroba masných výrobků, Výroba a zrání sýrů, Senzorická analýza atd.)
  • IT kurzy (Excel, Word, Adobe Photoshop)
  • zájmové kurzy (Design interiéru, Výroba kosmetiky, Aromaterapie, Pletení pedigu atd.)

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně se zaměřuje také na výuku akreditovaných studijních programů v oblasti pedagogiky a ekonomicko-technických disciplín a věnuje se vědecko-výzkumné činnosti spojené s výukou.

Dále nabízíme pronájem školících a konferenčních prostor ve zrekonstruované budově až pro 110 osob.

Poradenství

Součástí Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU je Poradenské a profesní centrum, které poskytuje ucelený systém studijních, psychologických, sociálních, speciálně-pedagogických a kariérových služeb. Poradenské služby jsou nabízeny uchazečům o studium, stávajícím studentům, absolventům a zaměstnancům univerzity i široké veřejnosti. Spektrum našich služeb je poměrně široké, v současné době se orientujeme především na individuální a skupinové poradenství (rozvojové kurzy) či terapii, poradenství kariérové a speciálně-pedagogické.

Poradenskou a konzultační činnosti zabezpečujeme v těchto státech a regionech:

  • Česko

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "studia.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku", která se zobrazí na linku:
https://studia.edumenu.cz/d-268732/ucitelstvi-praktickeho-vyucovani-a-odborneho-vycviku-studium-brno

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce studia.edumenu.cz jsem našel Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku "https://studia.edumenu.cz/d-268732/ucitelstvi-praktickeho-vyucovani-a-odborneho-vycviku-studium-brno". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na studium Kontaktovat organizátora