top

Učitelství odborných předmětů

dálkové studium

bakalářské studium

Brno

Nezávazně objednat

Profil absolventa

Absolventi získávají plnohodnotné pedagogické vzdělání, a mohou tak pracovat jako učitelé odborných předmětů střední školy v oboru zemědělského, potravinářského, ekologického, mechanizačního, ekonomického, lesnického, dřevařského, zahradnického a veterinárního zaměření.

další informace

Standardní délka studia
2
Interval studia
otevírá se jednou ročně
Vyučovací jazyk
český jazyk
Přijímací zkouška

Přijímací řízení

Uchazeči o studium budou přijímáni na základě písemné přijímací zkoušky ze všeobecně-kulturního přehledu se zaměřením na pedagogické, psychologické a sociologické disciplíny a na základě studijního průměru dosaženého v průběhu dosavadního vysokoškolského studia.

Druhé kolo přijímacího řízení: přihlášky do 30. 6. 2020, on-line přijímací zkouška 23. 7. 2020

Předpoklady pro přijetí

Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili nebo ještě studují minimálně magisterský stupeň vysokoškolského vzdělání zemědělského, potravinářského, ekologického, mechanizačního, ekonomického, lesnického, dřevařského, krajinářského, zahradnického, případně veterinárního zaměření.

Studijní obor

Kontaktní údaje

Www stránka aktivity
icv.mendelu.cz

(Tady najdete více informací o této aktivitě)

Kontakt
Bc. Iva Urbánková
tel: +420 545 135 208
e-mail: iva.urbankova@mendelu.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo studia

Zemědělská 5, 613 00, Brno, Česko sever

Zobrazit další studia

Detail organizátora

Organizátor

Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně

Člen AIVD ČR
Sídlo Zemědělská 5, 613 00, Brno, Česko
Kontakt na společnost Telefon: 545135207
E-mail: odov.icv@mendelu.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně nabízí kurzy v těchto oblastech:

  • kurzy jazykové (angličtina, španělština, ruština, francouzština, němčina, čeština pro cizince)
  • kurzy pro pedagogy alektory (Učitelství odborných předmětů,Kariérní poradenství na SŠ, Písemná a elektronická komunikace,Lektor dalšího vzdělávání, Pedagog volného času atd.)
  • kurzy osobnostního rozvoje (Rétorika a veřejné vystupování, Time management, Efektivní učení, atd.)
  • ekonomické a manažerské kurzy (Projektový management, Oceňování podniku, Základy finančního řízení atd.)
  • kurzy v oblasti zemědělství a lesnictví (Kurz pro výkon obec zemědělských činností, Rostlinolékařství, Arboristika, Základy vinařství, Úvod do degustace, Základy sommeliérství atd.)
  • kurzy v oblasti potravinářství (Zpracování masa a výroba masných výrobků, Výroba a zrání sýrů, Senzorická analýza atd.)
  • IT kurzy (Excel, Word, Adobe Photoshop)
  • zájmové kurzy (Design interiéru, Výroba kosmetiky, Aromaterapie, Pletení pedigu atd.)

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně se zaměřuje také na výuku akreditovaných studijních programů v oblasti pedagogiky a ekonomicko-technických disciplín a věnuje se vědecko-výzkumné činnosti spojené s výukou.

Dále nabízíme pronájem školících a konferenčních prostor ve zrekonstruované budově až pro 110 osob.

Poradenství

Součástí Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU je Poradenské a profesní centrum, které poskytuje ucelený systém studijních, psychologických, sociálních, speciálně-pedagogických a kariérových služeb. Poradenské služby jsou nabízeny uchazečům o studium, stávajícím studentům, absolventům a zaměstnancům univerzity i široké veřejnosti. Spektrum našich služeb je poměrně široké, v současné době se orientujeme především na individuální a skupinové poradenství (rozvojové kurzy) či terapii, poradenství kariérové a speciálně-pedagogické.

Poradenskou a konzultační činnosti zabezpečujeme v těchto státech a regionech:

  • Česko

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "studia.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Učitelství odborných předmětů", která se zobrazí na linku:
https://studia.edumenu.cz/d-268731/ucitelstvi-odbornych-predmetu-studium-brno

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce studia.edumenu.cz jsem našel Učitelství odborných předmětů "https://studia.edumenu.cz/d-268731/ucitelstvi-odbornych-predmetu-studium-brno". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na studium Kontaktovat organizátora