Biomedicínska chémia

denní studium

magisterské studium

Trnava

Nezávazně objednat

Profil absolventa

Biomedicínska chémia je chemická disciplína, ktorá zahŕňa aj vybrané kľúčové aspekty biologických, lekárskych a farmaceutických vied. Zaoberá sa dizajnom, identifikáciou, syntézou a vývojom biologicky aktívnych látok, štúdiom ich metabolizmu, interpretáciou ich pôsobenia na molekulárnej úrovni a štúdiom vzťahov medzi štruktúrou a aktivitou. Ďalšou oblasťou medicínskej chémie je analýza biologických materiálov dostupnými fyzikálno-chemickými a biochemickými metódami. Magisterský študijný program biomedicínska chémia je zameraný na výchovu odborníkov s teoretickými i praktickými znalosťami integrujúcimi poznatky z chémie, biológie, farmácie a medicíny. Absolvent študijného programu medicínska chémia má nasledujúce teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti:

  • má primerané teoretické znalosti zo všetkých základných chemických disciplín: anorganickej, organickej, fyzikálnej, analytickej, jadrovej chémie a biochémie,
  • ovláda laboratórnu techniku a základné laboratórne metodiky v uvedených chemických špecializáciách,
  • pozná chemické aspekty javov, ktoré sú predmetom štúdia biologických, medicínskych a farmaceutických vied,
  • má základné poznatky o stavbe a fungovaní ľudského tela,
  • získané poznatky vie prakticky aplikovať, najčastejšie ako člen výskumného tímu, pri riešení úloh základného a aplikovaného chemického alebo príbuzného výskumu,
  • zručne pracuje s počítačom pri využívaní komerčného softvéru,
  • je schopný rýchlo a efektívne sa adaptovať na konkrétne požiadavky praxe, organizovať svoje ďalšie vzdelávanie a personálny rast.

Uplatnění absolventů

Absolventi študijného programu biomedicínska chémia majú predpoklady:

  1. uplatniť sa v chemických, farmaceutických, kontrolných a zdravotníckych, výskumných a prevádzkových zariadeniach, podieľať sa na riešení úloh výskumu a vývoja alebo ich riadiť, prípadne vykonávať náročnejšie práce technického charakteru
  2. vo výrobnej sfére, ako aj v štátnej a verejnej správe
  3. pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na 3. stupni v odbore chémia, alebo v niektorom z príbuzných odborov.

další informace

Standardní délka studia
2 roky (4 semestre)
Interval studia
otevírá se jednou ročně
Akreditovaná vysoká škola poskytující titul
mgr
Přijímací zkouška

Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky. Pri prijímaní na magisterské štúdium sa hodnotí výsledok bakalárskeho štúdia.

Poplatek za přijímací zkoušky (neplátce DPH)
25 € (20,00€ poplatok za elektronickú prihlášku)

Studijní obor

Kontaktní údaje

Kontakt

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo studia

Fakulta prírodných vied UCM v Trnave, Námestie Jozefa Herdu 2, 91701, Trnava, Slovensko

Zobrazit další studia

Detail organizátora

Organizátor

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Sídlo Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava, Slovensko
Kontakt na společnost Telefon: 033 55 65 326
Fax: 033 55 65 185
E-mail: beata.vranovicova@ucm.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

verejná vysoká škola

Seznam fakult

Název město Tel E-mail
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 141 info@ucm.sk
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 5565 424, 5565 402 fmkucm@ucm.sk
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 55 65 326 beata.vranovicova@ucm.sk
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava +421 33 55 65 313 fsv@ucm.sk
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 221 simona.galfyova@ucm.sk
Inštitút fyzioterapie, balneológie a rehabilitácie UCM v Piešťanoch Piešťany

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "studia.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Biomedicínska chémia", která se zobrazí na linku:
https://studia.edumenu.cz/d-256541/biomedicinska-chemia-studium-trnava

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce studia.edumenu.cz jsem našel Biomedicínska chémia "https://studia.edumenu.cz/d-256541/biomedicinska-chemia-studium-trnava". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na studium Kontaktovat organizátora