Molekulárna biológia

denní studium

doktorandské studium

Trnava

Nezávazně objednat

Profil absolventa

Študijný program podnecuje tvorivú činnosť absolventa v oblasti molekulárnej biológie, aplikovanej biológie ďalších biologických disciplín. Významné sú hlboké teoretické vedomosti, ako aj poznatky z metodiky vedy a spracovania vedeckých výsledkov. Absolvent ovláda aktívne cudzí jazyk (angličtina), je schopný pracovať v tíme, prognózovať vývoj vo svojom odbore. Absolvent študijného programu je schopný samostatne a tvorivo vedecky pracovať v rozličných oblastiach biológie, ako aj v hraničných disciplínach, zviazaných s biologickými vedami, ako sú biochémia, farmaceutická a klinická chémia, laboratórna medicína a najmä moderné biotechnológie. Absolvent má ovládať vedecké prístupy a metodológiu výskumu vo zvolených aplikačných oblastiach aplikovanej biológie a získať riešenia s využitím najmodernejších metód molekulrnej biológie a genetiky. Je tiež spôsobilý navrhovať, riadiť a objektívne vyhodnocovať problémovo orientované experimenty, zamerané na závažné problémy súčasnej spoločenskej praxe. Vykonáva činnosť aj v rôznych ďalších oblastiach spoločenskej praxe, pri zabezpečovaní a riadení kvality, v monitoringu životného prostredia, vo farmaceutickej, v klinickej biochémii, laboratórnej medicíne, v potravinárstve a inde. Má základné manažérske schopnosti zamerané na uplatňovanie aplikovanej biológie v praxi, dokáže viesť výskumný kolektív, plánovať tímové úlohy a má tiež vedomosti o relevantných ekonomických, právnych a etických aspektoch. Na základe získaných vedomostí absolvent študijného programu je tiež spôsobilý vyučovať špecializované biologické predmety na vysokej škole.

další informace

Standardní délka studia
4 roky 8 semestrov
Interval studia
otevírá se jednou ročně
Termín podání přihlášek
15.6.2018
Poplatek za přijímací zkoušky (neplátce DPH)
25 € (20,00 € elektronická prihláška)

Studijní obor

Kontaktní údaje

Kontakt

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo studia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv, Cyrila a metodav Trnave, Námestie Jozefa Herdu 2, 91701, Trnava, Slovensko

Zobrazit další studia

Detail organizátora

Organizátor

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Sídlo Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava, Slovensko
Kontakt na společnost Telefon: 033 55 65 326
Fax: 033 55 65 185
E-mail: beata.vranovicova@ucm.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

verejná vysoká škola

Seznam fakult

Název město Tel E-mail
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 141 info@ucm.sk
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 5565 424, 5565 402 fmkucm@ucm.sk
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 55 65 326 beata.vranovicova@ucm.sk
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava +421 33 55 65 313 fsv@ucm.sk
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 221 simona.galfyova@ucm.sk
Inštitút fyzioterapie, balneológie a rehabilitácie UCM v Piešťanoch Piešťany

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "studia.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Molekulárna biológia", která se zobrazí na linku:
https://studia.edumenu.cz/d-256540/molekularna-biologia-studium-trnava

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce studia.edumenu.cz jsem našel Molekulárna biológia "https://studia.edumenu.cz/d-256540/molekularna-biologia-studium-trnava". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na studium Kontaktovat organizátora