Chémia

denní studium

bakalářské studium

Trnava

Nezávazně objednat

Profil absolventa

Absolvent bude schopný na základe univerzálneho vzdelania v chémii, informatike a matematike modelovať chemické procesy a štruktúry látok vystupujúce aj v multidisciplinárnych problémoch a študovať javy a procesy v živých organizmoch.

Uplatnění absolventů

Absolventi štúdia chémia sú spôsobilí pokračovať na magisterskom resp. inžinierskom štúdiu. Absolvent nájde uplatnenie vo výskumných a vývojových laboratóriách a chemických prevádzkach pri syntéze a praktickej aplikácii nových substancií a vo výrobe a využívaní týchto materiálov.

Organizace studia

Podľa študijného programu, ktorý je dostupný na www.ucm.sk/FPV sekcia Informácie o štúdiu na FPV

další informace

Standardní délka studia
3 roky (6 semestrov)
Interval studia
otevírá se jednou ročně
Vyučovací jazyk
slovenský
Přijímací zkouška

Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky. Pre prijatie uchádzača, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné: 1. známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia, 2. absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2, alebo absolvovanie bilingválnej strednej školy. Pre prijatie uchádzača, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné: 1. známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy, 2. výsledky maturitnej skúšky z profilových predmetov, 3. celkový výsledok maturitnej skúšky.

Profilové predmety: chémia, matematika, biológia, cudzí jazyk

Požadavky na přijetí zahraničních studentů
Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.
Poplatek za přijímací zkoušky (neplátce DPH)
25 € (20,00 € poplatok za elektronickú prihlášku)

Studijní obor

Kontaktní údaje

Www stránka aktivity
fpv.ucm.sk

(Tady najdete více informací o této aktivitě)

Kontakt
Ing. Daniela Šimková
tel: 033/5565142
fax: 033/5565185
e-mail: dekanat.fpv@ucm.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo studia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 917 01, Trnava, Slovensko

Zobrazit další studia

Detail organizátora

Organizátor

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Sídlo Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava, Slovensko
Kontakt na společnost Telefon: 033 55 65 326
Fax: 033 55 65 185
E-mail: beata.vranovicova@ucm.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

verejná vysoká škola

Seznam fakult

Název město Tel E-mail
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 141 info@ucm.sk
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 5565 424, 5565 402 fmkucm@ucm.sk
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 55 65 326 beata.vranovicova@ucm.sk
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava +421 33 55 65 313 fsv@ucm.sk
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 221 simona.galfyova@ucm.sk
Inštitút fyzioterapie, balneológie a rehabilitácie UCM v Piešťanoch Piešťany

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "studia.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Chémia", která se zobrazí na linku:
https://studia.edumenu.cz/d-15574/chemia-studium-trnava

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce studia.edumenu.cz jsem našel Chémia "https://studia.edumenu.cz/d-15574/chemia-studium-trnava". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na studium Kontaktovat organizátora