Biotechnológie

denní studium

bakalářské studium

Trnava

Nezávazně objednat

Profil absolventa

Absolvent je schopný využívať biosystémy a GMO pri riešení problémov v rôznych odvetviach hospodárstva a pri biologizácii a ekologizácii technológií.

Uplatnění absolventů

Absolventi štúdia biotechnológií sú spôsobilí pokračovať na magisterskom resp. inžinierskom štúdiu. V praxi sa uplatnia na odborných pracoviskách v aplikovanom a základnom výskume, výrobe alebo službách súvisiacich so štúdiom, kde sú schopní vykonávať prípravu biologických systémov k technologickým účelom a samostatne riešiť dielčie operácie. Majú dostatok praktických skúseností a teoretických vedomostí potrebných k vykonávaniu laboratórnej kontroly a vyhodnocovaniu získaných údajov a komunikovať s ekvivalentným stupňom manažmentu.

Organizace studia

Podľa študijného programu, ktorý je dostupný na www.ucm.sk/FPV sekcia Informácie o štúdiu na FPV

další informace

Standardní délka studia
3 roky (6 semestrov)
Interval studia
otevírá se jednou ročně
Způsoby ukončení studia
bakalár
Vyučovací jazyk
slovenský
Ubytování, strava a volný čas studentů
Ubytovanie v ŠD UCM a zmluvných zariadeniach, kritériá sú na www.ucm.sk/FPV Stravovanie je možné s školskej jedálni UCM
Termín podání přihlášek
15.8.2022
Přijímací zkouška

Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky. Pri určovaní bodového hodnotenia sa zohľadňuje: Celkový študijný priemer počas štúdia na strednej škole Výsledok maturitnej skúšky

Požadavky na přijetí zahraničních studentů
Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.
Poplatek za přijímací zkoušky (neplátce DPH)
25 € (20,00 € poplatok za elektronickú prihlášku)

Studijní obor

Kontaktní údaje

Www stránka aktivity
fpv.ucm.sk

(Tady najdete více informací o této aktivitě)

Kontakt
Ing. Gabriela Jančovičová
tel: 033/5565316
e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo studia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 917 01, Trnava, Slovensko

Zobrazit další studia

Detail organizátora

Organizátor

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Sídlo Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava, Slovensko
Kontakt na společnost Telefon: 033 55 65 326
Fax: 033 55 65 185
E-mail: beata.vranovicova@ucm.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

verejná vysoká škola

Seznam fakult

Název město Tel E-mail
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 141 info@ucm.sk
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 5565 424, 5565 402 fmkucm@ucm.sk
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 55 65 326 beata.vranovicova@ucm.sk
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava +421 33 55 65 313 fsv@ucm.sk
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 221 simona.galfyova@ucm.sk
Inštitút fyzioterapie, balneológie a rehabilitácie UCM v Piešťanoch Piešťany

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "studia.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Biotechnológie", která se zobrazí na linku:
https://studia.edumenu.cz/d-15573/biotechnologie-studium-trnava

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce studia.edumenu.cz jsem našel Biotechnológie "https://studia.edumenu.cz/d-15573/biotechnologie-studium-trnava". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na studium Kontaktovat organizátora