Bakalářské studium je zaměřeno na přípravu k povolání nebo na pokračování studia. Absolventi získávají akademický titul bakalář (Bc.), v oblasti umění titul bakalář umění (BcA).

Standardní doba bakalářského studia včetně praxe je 3 až 4 roky. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba bakalářské práce.

Bakalářské studium může probíhat ve formě prezenční, distanční či kombinované.

V Česku se toto studium nevnímá jako dokončené vysokoškolské vzdělání, většina absolventů pokračuje dál ve studiu.

Více...

1. PRÁVO

Paneurópska vysoká škola n.o.
Praha

denní, bakalářské, magisterské

denní, bakalářské, magisterské

top

2. Podniková ekonomika

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Liberec

dálkové, bakalářské

dálkové, bakalářské

top

3. Historické vědy - Dějiny evropské kultury

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Praha 6

denní, bakalářské

denní, bakalářské

topVideo

4. Information and Communication Management (Univerzita NISA )

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Liberec

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

5. Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.
Praha

denní, bakalářské, MBA

denní, bakalářské, MBA

top

6. Řízení výroby a kvality

Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zlín

denní, bakalářské

denní, bakalářské

topVideo

7. Informační technologie a management

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha (Karlovy Vary, Teplice, Jablonec n. Nisou, Břeclav, Písek)

externí, bakalářské

externí, bakalářské

top

8. Účetnictví a daně

Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zlín

denní, bakalářské

denní, bakalářské

topVideo

9. PRÁVO

Paneurópska vysoká škola n.o.
Brno

denní, bakalářské, magisterské

denní, bakalářské, magisterské

top

10. Ekonomika a management mezinárodního obchodu

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Liberec

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

11. Právní specializace nebo Veřejná správa

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Brno

externí, bakalářské

externí, bakalářské

top

12. Ekonomika a management podniku

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha

externí, bakalářské

externí, bakalářské

top

13. Bankovní management

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha

externí, bakalářské

externí, bakalářské

top

14. Management a ekonomika ve veřejné správě a regionálním rozvoji

Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zlín

denní, bakalářské

denní, bakalářské

topVideo

15. Zdravotně sociální pracovník - tříleté bakalářské studium

Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice
Pardubice

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

16. Management a ekonomika podniku (s možností volby zaměření na internetové…

Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zlín

denní, bakalářské

denní, bakalářské

topVideo

17. Právo, další programy celoživotního vzdělávání, kurzy a semináře

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Brno

externí, bakalářské, magisterské

externí, bakalářské, magisterské

top

18. Literární tvorba

Literární akademie - International ART CAMPUS Prague, s. r. o.
Praha 4

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

19. Procesní inženýrství, studijní obor Ovládání rizik

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Uherské Hradiště

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

20. PRÁVO

Paneurópska vysoká škola n.o.
Praha

externí, bakalářské, magisterské

externí, bakalářské, magisterské

top

21. Oceňování majetku

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha

externí, bakalářské

externí, bakalářské

top

22. Bankovní management/Banking Management

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

23. Obecná teorie a dějiny umění a kultura - Dějiny křesťanského umění

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Praha 6

denní, bakalářské

denní, bakalářské

topVideo

24. PRÁVO

Paneurópska vysoká škola n.o.
Ostrava

externí, bakalářské, magisterské

externí, bakalářské, magisterské

top

25. Porodní asistence

Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice
Pardubice

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

26. PRÁVO

Paneurópska vysoká škola n.o.
Ostrava

denní, bakalářské, magisterské

denní, bakalářské, magisterské

top

27. Manažerská informatika

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Liberec

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

28. Zdravotnický záchranář - tříleté bakalářské studium

Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice
Pardubice

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

29. Ekonomika a management služeb

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Liberec

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

30. Bezpečnost společnosti, studijní obor Řízení environmentálních rizik

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Uherské Hradiště

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

31. Ošetřovatelství - tříleté bakalářské studium

Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice
Pardubice

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

32. Podniková ekonomika

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Liberec

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

33. Teologie - Teologické nauky

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Praha 6

dálkové, bakalářské

dálkové, bakalářské

topVideo

34. Oceňování majetku

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

35. Informační technologie a management

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha (Karlovy Vary, Teplice, Jablonec n. Nisou, Břeclav, Písek)

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

36. Příprava ke studiu oboru andragogika a personální řízení na FF UK v Praze

Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze
Praha

externí, bakalářské

externí, bakalářské

top

37. Mediální tvorba

Literární akademie - International ART CAMPUS Prague, s. r. o.
Praha 4

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

38. Ekonomika a management podniku

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

39. Podniková ekonomika

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Liberec

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

40. Procesní inženýrství, studijní obor Ovládání rizik

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Uherské Hradiště

dálkové, bakalářské

dálkové, bakalářské

top