Bakalářské studium je zaměřeno na přípravu k povolání nebo na pokračování studia. Absolventi získávají akademický titul bakalář (Bc.), v oblasti umění titul bakalář umění (BcA).

Standardní doba bakalářského studia včetně praxe je 3 až 4 roky. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba bakalářské práce.

Bakalářské studium může probíhat ve formě prezenční, distanční či kombinované.

V Česku se toto studium nevnímá jako dokončené vysokoškolské vzdělání, většina absolventů pokračuje dál ve studiu.

Více...

1. Zdravotnický záchranář - tříleté bakalářské studium

Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice
Pardubice

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

2. Informační technologie a management

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

3. PRÁVO

Paneurópska vysoká škola n.o.
Praha

denní, bakalářské, magisterské

denní, bakalářské, magisterské

top

4. Procesní inženýrství, studijní obor Ovládání rizik

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Uherské Hradiště

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

5. Informační technologie a management

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha

dálkové, bakalářské

dálkové, bakalářské

top

6. Právo, další programy celoživotního vzdělávání, kurzy a semináře

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Brno

externí, bakalářské, magisterské

externí, bakalářské, magisterské

top

7. Management a ekonomika ve veřejné správě a regionálním rozvoji

Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zlín

denní, bakalářské

denní, bakalářské

topVideo

8. Oceňování majetku

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

9. Bankovní management

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

10. Obecná teorie a dějiny umění a kultura - Dějiny křesťanského umění

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Praha 6

denní, bakalářské

denní, bakalářské

topVideo

11. Historické vědy - Dějiny evropské kultury

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Praha 6

denní, bakalářské

denní, bakalářské

topVideo

12. Porodní asistence

Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice
Pardubice

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

13. Ekonomika a management podniku

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha, Teplice

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

14. PRÁVO

Paneurópska vysoká škola n.o.
Praha

externí, bakalářské, magisterské

externí, bakalářské, magisterské

top

15. PRÁVO

Paneurópska vysoká škola n.o.
Ostrava

denní, bakalářské, magisterské

denní, bakalářské, magisterské

top

16. PRÁVO

Paneurópska vysoká škola n.o.
Brno

externí, bakalářské, magisterské

externí, bakalářské, magisterské

top

17. Zdravotně sociální pracovník - tříleté bakalářské studium

Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice
Pardubice

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

18. Bezpečnost společnosti, studijní obor Řízení environmentálních rizik

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Uherské Hradiště

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

19. Ekonomika a management podniku

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha, Teplice

dálkové, bakalářské

dálkové, bakalářské

top

20. Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.
Praha

denní, bakalářské, MBA

denní, bakalářské, MBA

top

21. Bankovní management

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha

dálkové, bakalářské

dálkové, bakalářské

top

22. Management a ekonomika podniku (s možností volby zaměření na internetové…

Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zlín

denní, bakalářské

denní, bakalářské

topVideo

23. Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.
Praha

dálkové, bakalářské, MBA

dálkové, bakalářské, MBA

top

24. Řízení výroby a kvality

Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zlín

denní, bakalářské

denní, bakalářské

topVideo

25. Teologie - Teologické nauky

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Praha 6

dálkové, bakalářské

dálkové, bakalářské

topVideo

26. Oceňování majetku

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha

dálkové, bakalářské

dálkové, bakalářské

top

27. Literární tvorba

Literární akademie - International ART CAMPUS Prague, s. r. o.
Praha 4

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

28. Mediální tvorba

Literární akademie - International ART CAMPUS Prague, s. r. o.
Praha 4

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

29. Ochrana obyvatelstva

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Uherské Hradiště

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

30. Radiologický asistent - tříleté bakalářské studium

Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice
Pardubice

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

31. PRÁVO

Paneurópska vysoká škola n.o.
Ostrava

externí, bakalářské, magisterské

externí, bakalářské, magisterské

top

32. Účetnictví a daně

Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zlín

denní, bakalářské

denní, bakalářské

topVideo

33. Právní specializace nebo Veřejná správa

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Brno

externí, bakalářské

externí, bakalářské

top

34. Ošetřovatelství - tříleté bakalářské studium

Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice
Pardubice

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

35. PRÁVO

Paneurópska vysoká škola n.o.
Brno

denní, bakalářské, magisterské

denní, bakalářské, magisterské

top

36. Procesní inženýrství, studijní obor Ovládání rizik

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Uherské Hradiště

dálkové, bakalářské

dálkové, bakalářské

top

37. Příprava ke studiu oboru andragogika a personální řízení na FF UK v Praze

Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze
Praha

externí, bakalářské

externí, bakalářské

top

38. Banking Management

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Prague

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

39. Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle - Podnikový a znalostný…

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne/City University of Seattle
Bratislava, Trenčín

denní, bakalářské, magisterské, MBA

denní, bakalářské, magisterské, MBA

40. Mediálna komunikácia, denne štúdium, bakalárske štúdium

Fakulta masmédií PEVŠ
Bratislava

denní, bakalářské

denní, bakalářské