Bakalářské studium je zaměřeno na přípravu k povolání nebo na pokračování studia. Absolventi získávají akademický titul bakalář (Bc.), v oblasti umění titul bakalář umění (BcA).

Standardní doba bakalářského studia včetně praxe je 3 až 4 roky. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba bakalářské práce.

Bakalářské studium může probíhat ve formě prezenční, distanční či kombinované.

V Česku se toto studium nevnímá jako dokončené vysokoškolské vzdělání, většina absolventů pokračuje dál ve studiu.

Více...

1. Procesní inženýrství, studijní obor Ovládání rizik

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Uherské Hradiště

dálkové, bakalářské

dálkové, bakalářské

top

2. Bezpečnostně právní studia - Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě

Vysoká škola Karla Engliše a. s.
Brno

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

3. Management a ekonomika ve veřejné správě a regionálním rozvoji

Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zlín

denní, bakalářské

denní, bakalářské

topVideo

4. Podniková ekonomika

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Liberec

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

5. PRÁVO

Paneurópska vysoká škola n.o.
Praha

externí, bakalářské, magisterské

externí, bakalářské, magisterské

top

6. Podniková ekonomika

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Liberec

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

7. Ochrana obyvatelstva

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Uherské Hradiště

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

8. Bankovní management/Banking Management

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

9. PRÁVO

Paneurópska vysoká škola n.o.
Ostrava

denní, bakalářské, magisterské

denní, bakalářské, magisterské

top

10. Bankovní management

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha

externí, bakalářské

externí, bakalářské

top

11. Ekonomika a management - Management v podnikání

Vysoká škola Karla Engliše a. s.
Brno

denní, bakalářské

denní, bakalářské

topVideo

12. Účetnictví a daně

Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zlín

denní, bakalářské

denní, bakalářské

topVideo

13. Bezpečnostně právní studia - Technologie ochrany osob a majetku

Vysoká škola Karla Engliše a. s.
Brno

dálkové, bakalářské

dálkové, bakalářské

top

14. PRÁVO

Paneurópska vysoká škola n.o.
Brno

denní, bakalářské, magisterské

denní, bakalářské, magisterské

top

15. Radiologický asistent - tříleté bakalářské studium

Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice
Pardubice

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

16. Právo, další programy celoživotního vzdělávání, kurzy a semináře

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Brno

externí, bakalářské, magisterské

externí, bakalářské, magisterské

top

17. Obecná teorie a dějiny umění a kultura - Dějiny křesťanského umění

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Praha 6

denní, bakalářské

denní, bakalářské

topVideo

18. Podniková ekonomika

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Liberec

dálkové, bakalářské

dálkové, bakalářské

top

19. Manažerská informatika

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Liberec

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

20. vzdělávací program BBA (Bachelor of Business Administration)

Ústav práva a právní vědy®, o.p.s.
Praha - Holešovice

dálkové, bakalářské

dálkové, bakalářské

topVideo

21. PRÁVO

Paneurópska vysoká škola n.o.
Ostrava

externí, bakalářské, magisterské

externí, bakalářské, magisterské

top

22. Příprava ke studiu oboru andragogika a personální řízení na FF UK v Praze

Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze
Praha

externí, bakalářské

externí, bakalářské

top

23. Ekonomika a management podniku

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

24. Ekonomika a management - Management v podnikání

Vysoká škola Karla Engliše a. s.
Brno

dálkové, bakalářské

dálkové, bakalářské

topVideo

25. Oceňování majetku

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

26. Ekonomika a management služeb

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Liberec

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

27. Teologie - Teologické nauky

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Praha 6

dálkové, bakalářské

dálkové, bakalářské

topVideo

28. vzdělávací program LL.M. (Master of Laws)

Ústav práva a právní vědy®, o.p.s.
Praha - Holešovice

dálkové, bakalářské, magisterské, MBA, doktorandské, kvalifikační

dálkové, bakalářské, magisterské, MBA, doktorandské, kvalifikační

topVideo

29. Ošetřovatelství - tříleté bakalářské studium

Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice
Pardubice

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

30. Bezpečnostně právní studia - Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě

Vysoká škola Karla Engliše a. s.
Brno

dálkové, bakalářské

dálkové, bakalářské

top

31. Bezpečnostně právní studia - Technologie ochrany osob a majetku

Vysoká škola Karla Engliše a. s.
Brno

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

32. Bc. v oboru Ekonomika a management

BIBS – vysoká škola
BRNO

dálkové, bakalářské

dálkové, bakalářské

top

33. Procesní inženýrství, studijní obor Ovládání rizik

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Uherské Hradiště

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

34. Zdravotně sociální pracovník - tříleté bakalářské studium

Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice
Pardubice

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

35. Mediální tvorba

Literární akademie - International ART CAMPUS Prague, s. r. o.
Praha 4

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

36. Ekonomika a management mezinárodního obchodu

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Liberec

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

37. Information and Communication Management (Univerzita NISA )

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Liberec

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

38. Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.
Praha

denní, bakalářské, MBA

denní, bakalářské, MBA

top

39. vzdělávací program MPA (Master of Public Administration)

Ústav práva a právní vědy®, o.p.s.
Praha - Holešovice

dálkové, bakalářské, magisterské, MBA, doktorandské, kvalifikační

dálkové, bakalářské, magisterské, MBA, doktorandské, kvalifikační

topVideo

40. Oceňování majetku

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha

externí, bakalářské

externí, bakalářské

top