Bakalářské studium je zaměřeno na přípravu k povolání nebo na pokračování studia. Absolventi získávají akademický titul bakalář (Bc.), v oblasti umění titul bakalář umění (BcA).

Standardní doba bakalářského studia včetně praxe je 3 až 4 roky. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba bakalářské práce.

Bakalářské studium může probíhat ve formě prezenční, distanční či kombinované.

V Česku se toto studium nevnímá jako dokončené vysokoškolské vzdělání, většina absolventů pokračuje dál ve studiu.

Více...

1. Oceňování majetku

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

2. Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.
Praha

dálkové, bakalářské, MBA

dálkové, bakalářské, MBA

top

3. Příprava ke studiu oboru andragogika a personální řízení na FF UK v Praze

Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze
Praha

externí, bakalářské

externí, bakalářské

top

4. Právní specializace nebo Veřejná správa

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Brno

externí, bakalářské

externí, bakalářské

top

5. PRÁVO

Paneurópska vysoká škola n.o.
Praha

denní, bakalářské, magisterské

denní, bakalářské, magisterské

top

6. PRÁVO

Paneurópska vysoká škola n.o.
Ostrava

denní, bakalářské, magisterské

denní, bakalářské, magisterské

top

7. Ekonomika a management podniku

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha, Teplice

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

8. Historické vědy - Dějiny evropské kultury

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Praha 6

denní, bakalářské

denní, bakalářské

topVideo

9. Informační technologie a management

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

10. Ochrana obyvatelstva

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Uherské Hradiště

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

11. PRÁVO

Paneurópska vysoká škola n.o.
Brno

denní, bakalářské, magisterské

denní, bakalářské, magisterské

top

12. Oceňování majetku

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha

dálkové, bakalářské

dálkové, bakalářské

top

13. PRÁVO

Paneurópska vysoká škola n.o.
Brno

externí, bakalářské, magisterské

externí, bakalářské, magisterské

top

14. Informační technologie a management

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha

dálkové, bakalářské

dálkové, bakalářské

top

15. Procesní inženýrství, studijní obor Ovládání rizik

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Uherské Hradiště

dálkové, bakalářské

dálkové, bakalářské

top

16. Právo, další programy celoživotního vzdělávání, kurzy a semináře

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Brno

externí, bakalářské, magisterské

externí, bakalářské, magisterské

top

17. Bankovní management

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

18. Banking Management

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Prague

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

19. Mediální tvorba

Literární akademie - International ART CAMPUS Prague, s. r. o.
Praha 4

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

20. Procesní inženýrství, studijní obor Ovládání rizik

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Uherské Hradiště

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

21. Teologie - Teologické nauky

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Praha 6

dálkové, bakalářské

dálkové, bakalářské

topVideo

22. Literární tvorba

Literární akademie - International ART CAMPUS Prague, s. r. o.
Praha 4

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

23. Obecná teorie a dějiny umění a kultura - Dějiny křesťanského umění

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Praha 6

denní, bakalářské

denní, bakalářské

topVideo

24. PRÁVO

Paneurópska vysoká škola n.o.
Praha

externí, bakalářské, magisterské

externí, bakalářské, magisterské

top

25. Ekonomika a management podniku

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha, Teplice

dálkové, bakalářské

dálkové, bakalářské

top

26. Bezpečnost společnosti, studijní obor Řízení environmentálních rizik

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Uherské Hradiště

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

27. Bankovní management

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha

dálkové, bakalářské

dálkové, bakalářské

top

28. Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.
Praha

denní, bakalářské, MBA

denní, bakalářské, MBA

top

29. PRÁVO

Paneurópska vysoká škola n.o.
Ostrava

externí, bakalářské, magisterské

externí, bakalářské, magisterské

top

30. Aplikovaná biológia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denní, bakalářské

denní, bakalářské

31. Mediálna komunikácia, exteré štúdium, bakalárske štúdium

Fakulta masmédií PEVŠ
Bratislava

externí, bakalářské

externí, bakalářské

32. Mediálna komunikácia, denne štúdium, bakalárske štúdium

Fakulta masmédií PEVŠ
Bratislava

denní, bakalářské

denní, bakalářské

33. Krajinné inžinierstvo

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Nitra

denní, bakalářské

denní, bakalářské

34. Aplikovaná informatika

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

externí, bakalářské

externí, bakalářské

35. Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle - Podnikový a znalostný…

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne/City University of Seattle
Bratislava, Trenčín

denní, bakalářské, magisterské, MBA

denní, bakalářské, magisterské, MBA

36. Ekonomika a manažmentu podnikania - bakalársky stupeň , denná forma

Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
Bratislava

denní, bakalářské

denní, bakalářské

37. Právo - študijný program 1.stupňa

Fakulta práva PEVŠ
Bratislava

externí, bakalářské

externí, bakalářské

38. Dizajn médií , bakalársky stupeň, denné štúdium

Fakulta masmédií PEVŠ
Bratislava

denní, bakalářské

denní, bakalářské

39. Záhradná a krajinná architektúra

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Nitra

denní, bakalářské

denní, bakalářské

40. Aplikovaná informatika - externá forma štúdia

Fakulta informatiky PEVŠ
Bratislava

externí, bakalářské

externí, bakalářské