Bakalářské studium je zaměřeno na přípravu k povolání nebo na pokračování studia. Absolventi získávají akademický titul bakalář (Bc.), v oblasti umění titul bakalář umění (BcA).

Standardní doba bakalářského studia včetně praxe je 3 až 4 roky. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba bakalářské práce.

Bakalářské studium může probíhat ve formě prezenční, distanční či kombinované.

V Česku se toto studium nevnímá jako dokončené vysokoškolské vzdělání, většina absolventů pokračuje dál ve studiu.

Více...

1. Zdravotně sociální pracovník - tříleté bakalářské studium

Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice
Pardubice

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

2. PRÁVO

Paneurópska vysoká škola n.o.
Praha

externí, bakalářské, magisterské

externí, bakalářské, magisterské

top

3. Informační technologie a management

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha (Karlovy Vary, Teplice, Jablonec n. Nisou, Břeclav, Písek)

externí, bakalářské

externí, bakalářské

top

4. Bezpečnost společnosti, studijní obor Řízení environmentálních rizik

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Uherské Hradiště

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

5. Ekonomika a management podniku

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha

externí, bakalářské

externí, bakalářské

top

6. Procesní inženýrství, studijní obor Ovládání rizik

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Uherské Hradiště

dálkové, bakalářské

dálkové, bakalářské

top

7. Zdravotnický záchranář - tříleté bakalářské studium

Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice
Pardubice

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

8. Ošetřovatelství - tříleté bakalářské studium

Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice
Pardubice

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

9. Právo, další programy celoživotního vzdělávání, kurzy a semináře

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Brno

externí, bakalářské, magisterské

externí, bakalářské, magisterské

top

10. Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.
Praha

denní, bakalářské, MBA

denní, bakalářské, MBA

top

11. Porodní asistence

Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice
Pardubice

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

12. Teologie - Teologické nauky

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Praha 6

dálkové, bakalářské

dálkové, bakalářské

topVideo

13. Ochrana obyvatelstva

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Uherské Hradiště

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

14. Podniková ekonomika

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Liberec

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

15. Právní specializace nebo Veřejná správa

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Brno

externí, bakalářské

externí, bakalářské

top

16. Historické vědy - Dějiny evropské kultury

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Praha 6

denní, bakalářské

denní, bakalářské

topVideo

17. Ekonomika a management služeb

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Liberec

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

18. Ekonomika a management mezinárodního obchodu

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Liberec

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

19. Účetnictví a daně

Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zlín

denní, bakalářské

denní, bakalářské

topVideo

20. PRÁVO

Paneurópska vysoká škola n.o.
Ostrava

denní, bakalářské, magisterské

denní, bakalářské, magisterské

top

21. Podniková ekonomika

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Liberec

dálkové, bakalářské

dálkové, bakalářské

top

22. Mediální tvorba

Literární akademie - International ART CAMPUS Prague, s. r. o.
Praha 4

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

23. PRÁVO

Paneurópska vysoká škola n.o.
Ostrava

externí, bakalářské, magisterské

externí, bakalářské, magisterské

top

24. Literární tvorba

Literární akademie - International ART CAMPUS Prague, s. r. o.
Praha 4

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

25. PRÁVO

Paneurópska vysoká škola n.o.
Brno

externí, bakalářské, magisterské

externí, bakalářské, magisterské

top

26. Řízení výroby a kvality

Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zlín

denní, bakalářské

denní, bakalářské

topVideo

27. PRÁVO

Paneurópska vysoká škola n.o.
Brno

denní, bakalářské, magisterské

denní, bakalářské, magisterské

top

28. Bankovní management

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha

externí, bakalářské

externí, bakalářské

top

29. Oceňování majetku

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha

externí, bakalářské

externí, bakalářské

top

30. Oceňování majetku

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

31. Bankovní management/Banking Management

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

32. Radiologický asistent - tříleté bakalářské studium

Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice
Pardubice

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

33. Příprava ke studiu oboru andragogika a personální řízení na FF UK v Praze

Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze
Praha

externí, bakalářské

externí, bakalářské

top

34. Obecná teorie a dějiny umění a kultura - Dějiny křesťanského umění

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Praha 6

denní, bakalářské

denní, bakalářské

topVideo

35. Manažerská informatika

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Liberec

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

36. Procesní inženýrství, studijní obor Ovládání rizik

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Uherské Hradiště

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

37. Management a ekonomika ve veřejné správě a regionálním rozvoji

Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zlín

denní, bakalářské

denní, bakalářské

topVideo

38. Information and Communication Management (Univerzita NISA )

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Liberec

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

39. PRÁVO

Paneurópska vysoká škola n.o.
Praha

denní, bakalářské, magisterské

denní, bakalářské, magisterské

top

40. Informační technologie a management

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha (Karlovy Vary, Teplice, Jablonec n. Nisou, Břeclav, Písek)

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top