Bakalářské studium je zaměřeno na přípravu k povolání nebo na pokračování studia. Absolventi získávají akademický titul bakalář (Bc.), v oblasti umění titul bakalář umění (BcA).

Standardní doba bakalářského studia včetně praxe je 3 až 4 roky. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba bakalářské práce.

Bakalářské studium může probíhat ve formě prezenční, distanční či kombinované.

V Česku se toto studium nevnímá jako dokončené vysokoškolské vzdělání, většina absolventů pokračuje dál ve studiu.

Více...

1. Podniková ekonomika

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Liberec

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

2. Ochrana obyvatelstva

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Uherské Hradiště

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

3. PRÁVO

Paneurópska vysoká škola n.o.
Brno

externí, bakalářské, magisterské

externí, bakalářské, magisterské

top

4. Ekonomika a management mezinárodního obchodu

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Liberec

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

5. Mediální tvorba

Literární akademie - International ART CAMPUS Prague, s. r. o.
Praha 4

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

6. Teologie - Teologické nauky

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Praha 6

dálkové, bakalářské

dálkové, bakalářské

topVideo

7. Podniková ekonomika

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Liberec

dálkové, bakalářské

dálkové, bakalářské

top

8. PRÁVO

Paneurópska vysoká škola n.o.
Brno

denní, bakalářské, magisterské

denní, bakalářské, magisterské

top

9. Informační technologie a management

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha (Karlovy Vary, Teplice, Jablonec n. Nisou, Břeclav, Písek)

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

10. Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.
Praha

dálkové, bakalářské, MBA

dálkové, bakalářské, MBA

top

11. Účetnictví a daně

Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zlín

denní, bakalářské

denní, bakalářské

topVideo

12. Procesní inženýrství, studijní obor Ovládání rizik

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Uherské Hradiště

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

13. PRÁVO

Paneurópska vysoká škola n.o.
Ostrava

denní, bakalářské, magisterské

denní, bakalářské, magisterské

top

14. Bankovní management/Banking Management

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

15. Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.
Praha

denní, bakalářské, MBA

denní, bakalářské, MBA

top

16. PRÁVO

Paneurópska vysoká škola n.o.
Praha

denní, bakalářské, magisterské

denní, bakalářské, magisterské

top

17. Bankovní management

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha

externí, bakalářské

externí, bakalářské

top

18. Manažerská informatika

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Liberec

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

19. PRÁVO

Paneurópska vysoká škola n.o.
Ostrava

externí, bakalářské, magisterské

externí, bakalářské, magisterské

top

20. Příprava ke studiu oboru andragogika a personální řízení na FF UK v Praze

Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze
Praha

externí, bakalářské

externí, bakalářské

top

21. Management a ekonomika podniku (s možností volby zaměření na internetové…

Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zlín

denní, bakalářské

denní, bakalářské

topVideo

22. Podniková ekonomika

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Liberec

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

23. Information and Communication Management (Univerzita NISA )

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Liberec

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

24. Ekonomika a management podniku

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha

externí, bakalářské

externí, bakalářské

top

25. Management a ekonomika ve veřejné správě a regionálním rozvoji

Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zlín

denní, bakalářské

denní, bakalářské

topVideo

26. Literární tvorba

Literární akademie - International ART CAMPUS Prague, s. r. o.
Praha 4

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

27. Historické vědy - Dějiny evropské kultury

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Praha 6

denní, bakalářské

denní, bakalářské

topVideo

28. Obecná teorie a dějiny umění a kultura - Dějiny křesťanského umění

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Praha 6

denní, bakalářské

denní, bakalářské

topVideo

29. Porodní asistence

Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice
Pardubice

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

30. Bezpečnost společnosti, studijní obor Řízení environmentálních rizik

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Uherské Hradiště

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

31. Ekonomika a management podniku

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

32. Oceňování majetku

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

33. Radiologický asistent - tříleté bakalářské studium

Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice
Pardubice

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

34. Ošetřovatelství - tříleté bakalářské studium

Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice
Pardubice

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

35. Informační technologie a management

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Praha (Karlovy Vary, Teplice, Jablonec n. Nisou, Břeclav, Písek)

externí, bakalářské

externí, bakalářské

top

36. Právní specializace nebo Veřejná správa

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Brno

externí, bakalářské

externí, bakalářské

top

37. Zdravotnický záchranář - tříleté bakalářské studium

Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice
Pardubice

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

38. Ekonomika a management služeb

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Liberec

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

39. Procesní inženýrství, studijní obor Ovládání rizik

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Uherské Hradiště

dálkové, bakalářské

dálkové, bakalářské

top

40. Řízení výroby a kvality

Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zlín

denní, bakalářské

denní, bakalářské

topVideo