Fakulta informatiky, studium informatiky, fakulta elektrotechniky a informatiky. informační technologie a matematika na střední nebo vysoké škole. Vyberte si vyšší odborné, bakalářské, magisterské, doktorandské, postgraduální nebo MBA vysokoškolské vzdělání. Denní, dálkové, večerní studium informatiky a matematiky.
Extra klienti pro kategorii Informatika a informační technologie

1. Obchodní akademie

Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá Boleslav
Mladá Boleslav

e-learning, čtvrtletní

e-learning, čtvrtletní

top

2. Ekonomická a finančná matematika

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denní, magisterské

denní, magisterské

top

3. Matematika

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denní, magisterské

denní, magisterské

Evropský sociální fond

top

4. Učiteľstvo akademického predmetu informatika

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denní, magisterské

denní, magisterské

top

5. Učiteľstvo akademického predmetu matematika

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denní, magisterské

denní, magisterské

top

6. Aplikovaná informatika

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

externí, bakalářské

externí, bakalářské

top

7. Informatika

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denní, bakalářské, magisterské, doktorandské

denní, bakalářské, magisterské, doktorandské

top

8. Aplikovaná informatika - denná

Fakulta informatiky PEVŠ
Bratislava

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

9. Informatika

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

externí, bakalářské

externí, bakalářské

top

10. Aplikovaná informatika - externá forma štúdia

Fakulta informatiky PEVŠ
Bratislava

externí, bakalářské

externí, bakalářské

top

11. Medziodborové štúdium informatiky (1. stupeň štúdia učiteľstva informatiky)

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

12. Aplikovaná informatika

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

13. Medziodborové štúdium matematiky (1. stupeň štúdia učiteľstva matematiky)

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

14. Informatika pre sociálnu prácu so zdravotne znevýhodnenými (medziodborový a…

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

15. Manažérska matematika

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denní, magisterské

denní, magisterské

top

16. Informatika

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denní, magisterské

denní, magisterské

Evropský sociální fond

top

17. Matematika

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denní, bakalářské

denní, bakalářské

top

18. Six Sigma / Lean - Green Belt Training

FBE Bratislava s.r.o.
Bratislava

denní, nadstavbové

denní, nadstavbové

top
Extra klienti pro kategorii Informatika a informační technologie