top

Obchodní akademie

e-learning, čtvrtletní

Mladá Boleslav

Nezávazně objednat

Profil absolventa

Absolvent školy je středoškolsky vzdělaný pracovník s všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon obchodně podnikatelských činností ve výrobních podnicích, v tuzemském i mezinárodním obchodě, v peněžnictví, cestovním ruchu i dalších službách, ve státní a veřejné správě. Typickými činnostmi, kterými se absolventi školy zabývají, jsou marketingové činnosti v tuzemsku i v zahraničí, činnosti zabezpečující finanční hospodaření podniku, jeho účetnictví, statistiku, cenovou tvorbu, daňovou agendu, činnosti spojené se získáváním a zpracováváním informací (samozřejmě s využitím počítačů), kvalifikované sekretářské a korespondenční práce (včetně styku se zahraničními partnery). Absolvent může začít též samostatně podnikat.

Uplatnění absolventů

Profil absolventa je důkladě popsán na našich webových stránkách, za něž jsme získali nejvyšší ocenění na portále maturita.cz (podívejte se do jejich Síně slávy), nebo přímo na www.skolaspektrum.cz

Organizace studia

Distanční a kombinovaná forma vzdělávání je založena na samostatném studiu s využitím komunikace se školou prostřednictvím informačních technologií a doporučenou minimální účastí studentů na individuálních konzultacích. Jedná se o individualizovanou výuku, která nevyžaduje přítomnost žáka ve škole. Žák distanční i kombinované formy vzdělávání musí být schopen studovat samostatně a mít vlastní zodpovědnost za cíl, kterého chce dosáhnout. Do distanční formy studia se hlásí především časově a pracovně velmi vytížení jedinci, podnikatelé, zaměstnanci českých i zahraničních firem a zaměstnanci státní správy s neukončeným středním vzděláním, profesionální sportovci, modelky, lidé žijící nebo pracující částečně v zahraničí, neúspěšní absolventi maturitních zkoušek na jiných školách nebo všichni ti, co splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělání před ukončením povinné školní docházky nebo absolventi 9. tříd ZŠ, kteří z časových nebo zdravotních důvodů nemohou navštěvovat denní studium.

další informace

Standardní délka studia
4 roky
Interval studia
otevírá se jednou ročně
Způsoby ukončení studia
maturitní zkouška
Vyučovací jazyk
český
Ubytování, strava a volný čas studentů
Pomůžeme v případě, že student bude ubytování potřebovat.
Přijímací zkouška

Bez přijímacích zkoušek.

Požadavky na přijetí zahraničních studentů
Přijetí studentů z členských států EU je možné. Podmínkou je dobrá znalost českého jazyka.
Poplatek za přijímací zkoušky (neplátce DPH)
1 000 Kč (v ceně je zahajovací tutoriál s výukou práce v prostředí moodle)
Cena (neplátce DPH)
27 000 Kč
Poznámka k ceně
ročně najednou nebo ve 3 splátkách po 9000,- Kč

Studijní obor

Kontaktní údaje

Www stránka aktivity
www.skolaspektrum.cz

(Tady najdete více informací o této aktivitě)

Kontakt
Alex Varclová, Mgr. ředitelka školy
tel: 312312841
mobil: +420 608102102
e-mail: info@skolaspektrum.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo studia

B. Němcové 482, 29301, Mladá Boleslav, Česko Mladá Boleslav

Zobrazit další studia

Detail organizátora

Organizátor

Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá Boleslav

Sídlo B. Němcové 482, 29301, Mladá Boleslav, Česko
Kontakt na společnost Telefon: 608537051
E-mail: info@skolaspektrum.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

Jsme moderní střední škola,která jako jediná dokáže připravit své studenty k maturitě formou e-learningu. Studijní materiály, texty, cvičení i testy jsou připraveny v prostředí „moodle“, konzultace jsou prováděny pomocí SKYPU nebo jiné on-line techniky. Účast ve škole je nutná pouze 2 x do roka při zkouškách. V roce 2010 jsme byli oceněni portálem www.maturita.cz za své webové stránky – jako nejlepší! Na nich najdete veškeré informace – jsou zde: www.skolaspektrum.cz

Kurzy pro veřejnost

ZVUKAŘ

Jde o rekvalifikační kurz pro zvukaře a zvukové techniky zaměřený na ozvučování hudebních souborů a práci v nahrávacím studiu.

Otevírá se pouze jednou ročně (od listopadu do května).
Výuka je jedenkrát týdně (pondělí) v Praze.
Cena 18 000,– Kč, délka kurzu je 160 hodin
Kurz je zakončen testem a praktickou zkouškou.

Více zde: http://www.zvukarskaskola.cz

ŽURNALISTIKA, PRÁCE V MÉDIÍCH, REKLAMĚ A PUBLIC RELATIONS

kurz žurnalistiky, práce v médiích, reklamě a public relations je určen všem, kteří se zajímají o masmediální problematiku a rádi by v těchto oborech pracovali. Kurz pokrývá plošně všechny základní oblasti činností – jak teoreticky, tak prakticky.

Cena kurzu je 18 000,– Kč
Délka kurzu 160 hodin, doba trvání cca 5 měsíců.
Kurz je zakončen maturitní zkouškou a úspěšný absolvent může získat maturitní vysvědčení z předmětu „management sdělovacích prostředků“.
Více zde: http://www.skolaspektrum.cz/pro-verejnost/kvalifikacni-kurzy.php

SOUDNÍ ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK

kurz pro zájemce o práci v soudnictví nebo v exekutivě (nadřízené pozice jsou koncipient, advokát nebo orgán výkonné moci), kteří se ucházejí o práci u soudu, v exekutorské nebo v soukromé firmě s podobným zaměřením, nebo ve státní správě. Zorientují se v právu procesním a občanském soudním řízení, naučí se, jak se podává žaloba a jaké jsou její náležitosti, evidovat a zpracovávat poštu z datové schránky, spravovat elektronickou podatelnu, orientovat se v obchodních smlouvách a poznají rozdíly jednotlivých obchodních organizací i orgánů výkonné moci. Poznají podmínky zálohování, archivace a bezpečnosti při práci s osobní dokumentací.

Cena kurzu je 18 000,– Kč, doba trvání je 10 měsíců (může být zkrácena i prodloužena podle přání uchazeče).
Kurz má plnou podporu internetu, to znamená, že není nutná osobní návštěva školy s výjimkou závěrečných zkoušek.

ÚČETNICTVÍ – účetní junior

kurz je určen začátečníkům, kteří hodlají pracovat v účetní firmě, ale nemají dostatečnou kvalifikaci, ani znalosti. Projdou si základy vedení daňové evidence, naučí se třídit doklady podle účtů, vést peněžní deník a připravit vše k účetní závěrce a uzávěrce. Poznají základy vedení účetnictví velkých firem a na závěr složí zkoušku, která má stejná pravidla, jako zkouška maturitní.

Cena kurzu 12 000,– Kč
Délka 160 hodin, doba trvání 5 měsíců (může být zkrácena i prodloužena podle přání uchazeče).
Kurz má plnou podporu internetu, to znamená, že není nutná osobní návštěva školy s výjimkou závěrečných zkoušek.
Kurz je zakončen zkouškou, při jejím úspěšném složení získá absolvent maturitní vysvědčení – předmět účetnictví.

Kurzy na míru

 • IT a počítače
  • Práce na PC v prostředí MS Office

Středoškolské studium

 • trojročné
  • Ekonomické vědy
   • Podnikání
 • štvorročné
  • Ekonomické vědy
   • Obchodní akademie
 • nadstavbové
  • Ekonomické vědy
   • Podnikání

Reference (naši top klienti)

 • Úřad práce Mladá Boleslav
 • MŠMT ČR
 • Centrum internetu Praha, a.s.
 • Anotrio, s.r.o.
 • portál: mojematurita.cz
 • maturita.cz

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "studia.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Obchodní akademie", která se zobrazí na linku:
http://studia.edumenu.cz/d-19487/obchodni-akademie-ctvrtletni-studium-mlada-boleslav

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce studia.edumenu.cz jsem našel Obchodní akademie "http://studia.edumenu.cz/d-19487/obchodni-akademie-ctvrtletni-studium-mlada-boleslav". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na studium Kontaktovat organizátora